Legemidler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646169
Forskningsinteresser:
 • Permeabilitet over biologiske barrierer
 • The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)
 • Liposomer som legemiddelbærer
 • Liposomer som modellsystem for celler og bakterier i interaksjonsstudier
 • Delivery av lipofile virkestoff

 


Telefon: +4777646168
Forskningsinteresser:
 1. Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi
 2. Alders- og sykehjemsmedisin
 3. Legemidler og eldre
 4. Apotekpraksis

 

 

 

 

 

 

 


Telefon: +4777646719
Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser samsvarer med forskningsinteressene til gruppa "Drug transport and delivery".

og angår formulering og optimalisering av legemiddelformuleringer for topikal- (sårbehandling) og systemisk- (injeksjonsmedisin) administrasjo mtp:

 • Holdbarhet/stabilitet
 • Brukervennlighet
 • Effekt
 • Bivirkningsprofil
 • Fremstillingsmetode

 

Karakterisering av legemiddelformuleringens fysikalskjemiske-, biofarmasøytiske- og kliniske/terapeutiske egenskaper skjer vha a in vitro, ex vivo og in vivo testing.