Alzheimers

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645761
Forskningsinteresser:

Aldringens nevropsykologi; normal kognitiv aldring; MCI; biologiske aspekter relatert til aldringsprosesser; Alzheimers sykdom; aldersrelaterte endringer i informasjonsprosessering, oppmerksomhet og psykomotoriske funksjoner; forholdet mellom kognisjon og motorikk i aldringen; myelindegenerering ved normal og patologisk aldring. Livsløpsendringer i kognisjon og psykobiologi.

Prosjekter:

1. Psychomotor decline of speech production in Alzheimer’s disease and normal aging and their association with myelin degeneration.

2. Cognitive-motor declines (hand dexterity and gait) and brain changes in normal aging, MCI and early Alzheimer's disease.

3. Dual-tasks and cognitive aging.

4. Lung function and cognition in the lifespan.


Forskningsinteresser:

Hjertesvikt

Klaffefeil

Koronarsykdom

Demens

Diabetes