Smittevernsrutiner for eksamen på campus

Er du syk, bli hjemme

Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, influensa eller andre smittsomme sykdommer, er det viktig at du holder deg hjemme, og ikke møter i eksamenslokalet. Høsten 2020 har UiT lagt til rette for at studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Egenmelding gir mulighet for utsatt eksamen. Les mer om fravær på eksamen her. 

I eksamenslokalene vil vi ivareta smittevernhensyn i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer på følgende måte:

  • Alle skal holde minimum 1-meters avstand til hverandre 
  • Det vil være plassert ut håndsprit som alle kan benytte ved ankomst
  • I situasjoner hvor vi ikke kan opprettholde 1–meters regelen anmoder vi til bruk av munnbind
  • For registrering av studenter som møter til eksamen, benytter vi oppmøteliste. Studentene bes plassere id-kort godt synlig på skrivebordet slik at eksamensvakten kan registrere navn uten berøring
  • Husk å holde avstand også i kø til toalettbesøk
  • Studentene bes forlate eksamenslokalet/bygningen så snart de har levert eksamen, dette for å unngå oppsamlinger. 

Det er i tillegg innført ekstra renhold under og mellom hver eksamen. 

Når det gjelder muntlig eksamen på campus vil tilsvarende smittevern ivaretas. 

Sist endret: 20.11.2020