Fravær fra arbeidskrav høst 2020

Koronaforskriftene åpner for at studenter skal kunne gå opp til eksamen, selv om du på grunn av sykdom eller av andre særlige forhold er forhindret fra å gjennomføre oppførte arbeidskrav før eksamen.

Dette gjelder høstsemesteret 2020, og du må du levere egenmelding. 

Særlige forhold kan være sykdom for barn du har omsorg for, dødsfall i nær familie eller problemer som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.  

Du må selv kontakte faglærer og studiekonsulent på emnet med en gang du vet at du ikke kan gjennomføre arbeidskrav, som må sørge for at du får anledning til å gjennomføre arbeidskravet på nytt. Legg ved en kopi av svaret du får når du har sendt inn egenmeldingen via skjemaet under:

Egenmelding for fravær på arbeidskrav

Det vil være enkelte emner der arbeidskravet er absolutt, selv om du har levert egenmelding. Avklar dette med studiekonsulent eller fagansvarlig.

Dersom du gjennomfører eksamen uten godkjente arbeidskrav, men har levert egenmelding:

  • Du ikke vil få godkjent sensur i emnet før arbeidskravet er godkjent.
  • Du skal likevel få vite hvilken karakter som er gitt på emnet (oftest via Wiseflow), og du vil forsatt ha rett til å klage på karakter, be om begunnelse, eller gå opp til kontinuasjonseksamen ved strykkarakter og dersom dette tilbys på emnet.
  • Kontakt fellestjenesten for eksamen eller studiekonsulent på emnet dersom du har spørsmål.

Sist endret: 16.10.2020