Muntlig eksamen i Zoom

Dette er en veiledning for hvordan du som student gjennomfører muntlig eksamen via videosamtale. Brukerstøtten er utvikla med tanke på vårt anbefalte verktøy, Zoom, men det er også mulig å gjennomføre muntlig eksamen via Teams, Skype for Business og Adobe Connect. Mange av punktene under vil være gjeldende uansett hvilket verktøy som brukes.

Innledende forberedelser

En videoveiledning er tilgjengelig her

 1. Begynn med å
  1. Laste ned Zoom-appen.
  2. Logge på Zoom-appen.
  3. Gå til hit for mer brukerstøtte om Zoom
 2. Kontroller oppkobling, lyd og bilde i god tid før eksamen.
  1. Bruk https://uit.zoom.us/test til å teste oppkoblingen. Gjør dette i god tid før eksamen, et par dager før eksamen, slik at det er tid til å gi support, eller få låne utstyr dersom noe mangler. Kontakt Orakelet dersom du opplever problemer du ikke greier å løse selv.
  2. Dersom studiekonsulent eller fagansvarlig har satt opp en testeksamen, vil dette være god nok test.
 3. Vi anbefaler at du bruker headset for best mulig lyd.
 4. Du må ha kamera, dette skal være på under eksamen slik at dere kommuniserer best mulig og sensor kan identifisere deg. Du kan lese mer om behandlingsgrunnlag for dette her. NB du må scrolle litt ned på siden.
 5. Ha legitimasjon tilgjengelig, du kan bli bedt om å framvise dette under eksamen.
 6. Finn ut hvor du skal sitte når du skal ha eksamen. Tenk på:
  1. At det ikke er støy
  2. At du har stabilt nett
  3. At du ikke blir forstyrra under eksamen
  4. At lysforholdene er  normalt gode.
 7. Du skal få tilsendt en møtelenke og tidspunkt for eksamen per e-post og/eller publisert i Canvas.
Dersom du ikke har mottatt dette, kontakt studiekonsulent på emnet eller eksamen@hjelp.uit.no

Under eksamen

 • Supporttelefon under eksamen er 77620880. Dette nummeret skal bare brukes når du skal ha eksamen samme dag. For problemer som oppstår mens det enda er god tid til du skal ha eksamen, kontakt Orakelet.
 • Det er ikke tillatt å gjøre opptak under eksamen. 
 1. Vær ute i god tid, minst 10 minutter før oppsatt tid.
 2. Ha legitimasjon tilgjengelig.
 3. Bli med i eksamenen ved å
  1.  Klikke på møtelenka eller kopier den inn i nettleseren.
  2. Åpne Zoom Meetings 
   Velg Åpne Zoom Meetings
  3. Velg Join with Computer Audio 
   Velg Join with Computer Audio. Legg merke til at du her har anledning å teste mikrofon og høyttalere før du går inn i venterommet.
  4. Du skal nå komme til det virtuelle venterommet og vente på at du blir hentet inn til eksamen av sensoratet.
  5. Dersom du har problemer med å starte Zoom appen, kan du bli med via nettleseren. Anbefalt nettleser er da Chrome eller Edge. I så tilfelle klikker du på "join from your browser"
   Velg "join form your browser".
  6. Du blir bedt om å skrive inn navn og passord. Skriv fullt navn. Passordet finner du i e-posten der du mottok møtelenka, eller i Canvas-rommet der du fant møtelenka. 
 4. Du skal nå befinne deg i det virtuelle venterommet. Det vil se ut noe lignende som dette: 
  På bildet er studenten i det virtuelle venterommet og venter på å bli hentet inn til eksaminasjonen av sensor.
 5. Du skal nå ha eksamen, og "rommet" vil se ut som bildet nedenfor. Du kommer inn i møtet og må selv skru på lyd og video ved å klikke på Unmute og Start Video. Dersom du har behov for å dele skjermen i løpet av eksaminasjonen, bruker du "Share Screen".
  Husk å skru på lyd og bilde når du kommer inn i møtet!
 6. Når eksamen er avsluttet sender sensor deg tilbake til venterommet. Skal sensor meddele karakter umiddelbart, venter du i venterommet til sensor henter deg inn igjen. Noen ganger meddeles karakteren på et senere tidspunkt. Er du usikker på hvordan karakter skal meddeles, spør sensoratet.
 7. Husk at "(k)rav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen (...) må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt kandidaten. Krav om begrunnelse skal rettes direkte til sensor(ene)" (eksamensforskriftene ved UiT §45). 
Sist endret: 16.11.2020