Hjemme- og gruppeeksamen i WISEflow - Digital eksamen

Videoveiledning på engelsk her

Hjemmeeksamen i Flowmulti her

Hurtigguide for gjennomføring av hjemmeeksamen:

1. Logg inn i WISEflow og hent ut eksamensoppgaven.
2. Skriv oppgaven din i ditt eget tekstbehandlingsprogram.
3. Logg inn i WISEflow, last opp og lever din besvarelse. OBS! Du må BÅDE laste opp oppgaven OG levere -- det holder ikke å bare laste opp! Besvarelsen skal være i PDF-format.

Når du konverterer til PDF i Word er det viktig at du velger PDF for online-bruk, og ikke PDF ment for utskrift på papir.

Under følger en mer detaljert veiledning, i tillegg til veiledning for gjennomføring av gruppeeksamen.


 1. Logg inn
 2. Velge riktig eksamen
 3. Eksamenssiden
 4. Hente eksamensoppgaven
 5. Laste opp og levere eksamen
  1. Laste opp
  2. Forside
  3. Levere
  4. Kvittering
  5. Trekke innlevering
 6. Gruppeeksamen
  1. Opprette gruppe
  2. Bekrefte invitasjon
  3. Levere gruppeeksamen

Logg inn

Ved hjemmeeksamen er du nødt til å logge deg inn i WISEflow for å hente ut eksamensoppgaven, og senere for å levere inn din besvarelse. Selve oppgaven skriver du i ditt eget tekstbehandlingsprogram.

Gå til wiseflow.dk for å logge inn. Trykk deretter 'logg inn'.

Innlogging i WISEflow

Deretter velger du innloggingsalternativet Feide.

Velg Feide

Dersom riktig institusjon ikke er valgt automatisk, vil du måtte velge UiT Norges arktiske universitet i en nedtrekksmeny.

Velg UiT

Velg riktig eksamen

Når du er logget inn vil du få opp en oversikt over de eksamenene du skal ha i WISEflow.

Flowoversikt

I tillegg til de eksamenene du er meldt opp til finner du en testeksamen under 'demoflow'. Denne kan du bruke til å gjøre deg kjent med hvordan WISEflow fungerer.

På hver eksamen ser du en statusbar bestående av fire piler som viser de ulike fasene av eksamen. Pil 1 betyr at eksamen har blitt opprettet, men at besvarelsesperioden ikke har begynt enda. Pil 2 betyr at besvarelsesperioden er i gang. Pil 3 betyr at besvarelsesperioden er over, og at eksamen nå er inne til sensur. Pil 4 betyr at sensur er gjennomført, og at eksamen er fullført. Grønn pil viser hvilken fase eksamen for øyeblikket er i.

Når en eksamen er på pil 2, vil du kunne trykke deg inn på den og hente ut eksamensoppgaven. Trykk hvor som helst på statusbaren for å komme til eksamenssiden.

Trykk på statusbaren

Eksamenssiden

Du er nå inne på eksamenssiden.

Oversikt over din eksamen

Her finner du all informasjon du skal trenge for å gjennomføre din eksamen.

Den øvre halvdelen av siden (merket i rødt) inneholder den informasjonen du trenger når du skal jobbe med eksamen: eksamensoppgaven, eventuelle vedlegg til oppgaveteksten, tid igjen til innleveringsfristen, litt informasjon om emnet og eventuelle andre dokumenter.

Den nedre halvdelen av siden (merket i blått) inneholder den delen av siden du skal bruke når du skal laste opp og levere inn din besvarelse.

 

Hente eksamensoppgaven

Oppgaveteksten finner du på den øvre halvdelen av siden. Du kan enten trykke på øyeikonet for å se oppgaveteksten i WISEflow, eller du kan trykke på nedlastingsikonet for å laste ned oppgaveteksten til din egen datamaskin.

Oppgaveteksten

Dersom det også finnes tilleggsmateriale for eksamen, utenom oppgaveteksten, finner du dette under overskriften 'ekstramateriale'.

Laste opp og levere eksamen

Når du har gjort ferdig din eksamen, må du laste den opp og levere den. OBS! Dette er to ulike handlinger i WISEflow -- du må både laste opp besvarelsen din, og deretter trykke for å levere den!

Laste opp

For å laste opp din besvarelse, trykker du der det står 'last opp' i boksen for besvarelse.

Trykk for å laste opp besvarelse

Skal du laste opp fil fra egen harddisk, kan du trykke hvor som helst på opplastingsikonet. Dersom du skal laste opp besvarelse fra Dropbox, trykker du på ikonet med tre striper. Opplastet fil skal være i PDF-format -- andre filformat kan i noen tilfeller brukes, dette vil i så fall bli presisert for din eksamen. Med mindre noe annet er spesifisert for din eksamen, skal filnavnet på besvarelsen være ditt kandidatnummer.

Dersom du også skal laste opp vedlegg til din besvarelse, gjør du det ved å trykke på opplastingsikonet under overskrifta 'ekstramateriale'.

Forside

Du skal ikke lage egen forside til din besvarelse. Forside blir automatisk generert av WISEflow. Du kan trykke for å se på forsiden i forsideboksen.

Her kan du se forsida

Levere inn besvarelsen

Når du har lastet opp din besvarelse, må du fortsatt levere den inn før eksamen får status som innlevert i WISEflow. For å levere besvarelsen trykker du på 'innlever' i boksen 'avleveringsstatus'.

Lever inn besvarelsen

Nå er besvarelsen din levert. Du trenger ikke gjøre noe mer i forbindelse med eksamen, og kan logge ut av WISEflow.

Oppgaven er levert

Sende kvittering

Dersom du ønsker det, kan du få tilsendt kvittering på at du har levert inn eksamen. Dette får du ved å trykke på knappen 'send kvittering'.Trykk for å få tilsendt kvittering

Trekk innleveringen tilbake

Dersom du leverer før fristen, har du fortsatt mulighet til å gjøre endringer på din besvarelse frem til fristen går ut. Trykk da på 'trekk innleveringen tilbake'.

Du kan trekke innleveringen tilbake

Når det er gjort kan du laste opp ny besvarelse i avleveringsboksen, og deretter levere på nytt.

Gruppeksamen

Forut for innlevering, må grupper opprettes og deltakere inviteres til de ulike gruppene. I WISEflow er et eget bilde for gruppeinnlevering. Her opprettes grupper og her finner man invitasjoner til å delta i de ulike gruppene. Ett medlem av gruppen oppretter gruppe og inviterer deltagere inn i gruppen.

Opprette gruppe

Trykk på "opprett gruppe".

 1. Skriv inn gruppenavn. (Eks. gruppe 1)
 2. Inviter deltagere. Skriv inn navn og søk på deltagerne. Trykk deretter på opprett gruppe. 

Det er kun deltagere som er oppmeldt til denne eksamen som kan være gruppedeltagere. Det er ikke mulig å være medlem av mer enn en gruppe. 

Når invitasjonen om gruppemedlemsskap er sendt ut, men ennå ikke bekreftet av nytt medlem, ser bildet slik ut:

Bekrefte gruppeinvitasjon

Nå får du som gruppemedlem invitasjon til å være med i Gruppe 1: 

Når du klikker på bekreftelsen, får du følgende dialogboks. Trykk utfør.

Levere inn oppgave

Når alle invitasjoner er sendt ut -- og akseptert -- er det mulig å levere inn oppgave. 

Det er kun en-1-felles oppgave som skal leveres inn på vegne av gruppen. Alle gruppemedlemmer har mulighet til å levere inn denne oppgaven, ikke bare gruppeoppretter. 

Merk: det er ikke mulig å legge til medlemmer etter at oppgaven er innlevert. 

Trekke innlevering tilbake

Det er fortsatt mulighet for å trekke eksamensoppgaven tilbake innen innleveringsfristens utløp, for så å levere en redigert utgave.

Alle gruppemedlemmer har denne rettigheten.

På innleveringsstatus ser man at oppgaven er innlevert på et gitt tidspunkt. Kvittering sendes dersom du trykker på knappen Send kvittering.

Dersom alle i gruppen ønsker kvittering, må hver enkelt trykke på knappen Send kvittering

Sist endret: 30.03.2020