Gjennomføring - Digital eksamen

Dersom du har eksamen uten FLOWlock vil du ha tilgang til all informasjon på egen PC og på internett. Studenter som skal ha eksamen uten FLOWlock får beskjed om dette. Dersom du ikke har hørt noe annet skal du ha eksamen MED FLOWlock

INNLOGGING
Logg inn på WISEflow med vanlig UiT-brukernavn og passord. Klikk på den aktuelle eksamenen, deretter på "Start FLOWlock" . Dersom andre programmer er åpne, vil du bli bedt om å lukke dem ned. Et nedtellingsvindu som viser gjenværende tid til eksamensstart dukker automatisk opp på skjermen. Nedtellingsvinduet bør være synlig på skjermen minst 15 minutter før eksamensstart. Når nedtellingen er ferdig, endres vinduet til en ny pålogging. Skriv inn passordet som eksamensvakten oppgir for å aktivere eksamen.

SKRIVING AV BESVARELSEN
Etter at passordet er skrevet inn, kommer du direkte inn i en teksteditor. Her skal du skrive besvarelsen din. Det er lurt å gjøre seg kjent med teksteditoren før eksamensdagen, ved å prøve ut en testeksamen (under Demo flows). Teksteditoren har ulike funksjoner som f.eks. mulighet for å legge til enkle tabeller, overskrifter, endre skrifttype og farger. Videre kan du tegne i et enkelt tegneprogram, ta bilde av illustrasjoner du har gjort for hånd, bruke kodeeditor med syntaks eller bruke formeleditor for å skrive Tex. Disse funksjonene finner du under "Administrer vedlegg". Du kan registrere tittel på eksamenen din ved å klikke på "Tittel – Min besvarelse" helt øverst til venstre.

LEVERING
Når eksamenstiden er ute, oppgir vakten et nytt passord til alle studentene som må benyttes for å avslutte eksamen. Klikk på øverst i høyre hjørne. Studenter som leverer før tiden er ute, må ta direkte kontakt med eksamensvakten for å få passordet. Etter at innleveringen er fullført, får du opp en bekreftelse. Når du har fått denne bekreftelsen, lukker du ned FLOWlock-browseren og kan slå av maskinen. Besvarelsen vil være tilgjengelig i WISEflow.
Sist endret: 12.11.2019