Antall forsøk på eksamen

Du kan fremstille deg til samme eksamen kun tre ganger.

I særlige forhold kan fakultet som arrangerer eksamen gjøre unntak fra denne regelen. Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 30:

"§ 30. Antall eksamensforsøk

(1) Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved UiT tre ganger. Hva som regnes som et eksamensforsøk er beskrevet i § 24.
(2) Universitetet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:
a. Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet.
b. Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.
(3) Det kan gis inntil tre dispensasjoner.
(4) Dersom studenten har fremstilt seg til samme eksamen tre eller flere ganger uten å bestå, og det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan universitetet frata studieretten, se § 48.
(5) Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.
(6) Som hovedregel må alle deleksamener som inngår i vurderingen av endelig karakter tas opp igjen ved nytt eksamensforsøk. Unntak fra dette kan fastsettes i emnebeskrivelsen".


Hvordan søke om dispensasjon:

1. Bruk dette søknadsskjemaet: Bokmål Nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din maskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn inn påkrevd info. I Tittelfeltet som ligger under "Hva sender du?" må du skrive "Søknad om dispensasjon fra tregangerregelen + navnet på fakultetet"

5. Last opp søknadsskjemaet ditt og eventuell annen dokumentasjon

6. Send inn søknaden.


Sist endret: 13.08.2020