Antall forsøk på eksamen

Du kan fremstille deg til samme eksamen kun tre ganger.

I særlige forhold kan fakultet som arrangerer eksamen gjøre unntak fra denne regelen. Dette reguleres av eksamensforskriftens § 25:

"§ 25. Adgangen til å framstille seg til samme eksamen
Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet inntil tre ganger. Hva som regnes som å framstille seg til eksamen, er beskrevet i § 16.

Det aktuelle fakultet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

  1. Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet.

  2. Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.

Det kan gis inntil tre dispensasjoner.

Fakultetet kan frata studieretten til studenter som har framstilt seg til samme eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet tre eller flere ganger.

Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.

Ved et nytt eksamensforsøk må kandidater som har bestått eksamen i et emne, som inkluderer flere deler, ta alle delene om igjen".


Søknad om dispensasjon fra tregangersregelen sendes til UiT via eDialog.

Last ned søknadsskjema her: Bokmål Nynorsk


Sist endret: 04.09.2017
Skip to main content