Slette eksamensmelding

Frist for å trekke seg fra eksamen eller endre eksamenstidspunkt er 15. april i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Du sletter din eksamensmelding via studentweb.

OBS: For ordinære eksamener med eksamensdato før 29. april i vårsemesteret og før 14. november i høstsemesteret må du trekke deg senest 14 dager før eksamensdatoen.


Studenter som ikke trekker seg fra eksamen og som ikke møter til eksamen, blir regnet for å ha framstilt seg til eksamen. Du har anledning til å gå opp til samme eksamen tre ganger.

Det er ikke mulig å trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen. 


Sist endret: 13.08.2020