Avlegge eksamen ved et annet sted

I utgangspunktet skal skriftlig skoleeksamen avlegges ved UiT.

Det er mulig å søke om å få ta eksamen ved en annen institusjon enn UiT. Det er fakultetet som er ansvarlig for eksamen, som avgjør om søknad innvilges eller ikke.

Søknad om å få avlegge eksamen ved en annen institusjon enn UiT, sendes  til fakultetet som arrangerer eksamen innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Du må bruke dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
Ekstern eksamen arrangeres på samme dato og klokkeslett som den ordinære eksamen i emnet ved UiT.


Kostnader ved ekstern eksamen
Du må selv dekke kostnader ved leie av eksamensrom, eventuell lønn til eksamensvakt og administrasjon dersom den ekstern institusjonen krever dette.

Fakultetet ved UiT kan også kreve et gebyr. Ta kontakt med det aktuelle fakultetet vedrørende dette.


Sist endret: 22.03.2019