Avlegge eksamen ved et annet sted

I hovedsak skal eksamen som krever oppmøte avlegges i UiTs lokaler.

Dersom det foreligger helt spesielle grunner, vil det være mulig å få ta eksamen ved en annen institusjon enn UiT.

Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener ved UiT § 21.


Slik søker du
Søknad om å få avlegge eksamen ved en annen institusjon enn UiT, sendes inn via vår selvbetjeningsportal (logg inn med din brukerkonto ved UiT) innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

Kontaktpersonen ved det eksterne stedet må fylle ut dette skjemaet, og du må sende inn skjemaet  sammen med søknaden din.

OBS: Ekstern eksamen arrangeres på samme dato og klokkeslett som den ordinære eksamen i emnet ved UiT.


Kostnader ved ekstern eksamen
Du må selv dekke kostnader ved leie av eksamensrom, eventuell lønn til eksamensvakt og administrasjon dersom den ekstern institusjonen krever dette.

UiT kan også kreve et gebyr. 


Sist endret: 25.11.2020