Avlegge eksamen ved et annet sted

I hovedsak skal skriftlig skoleeksamen avlegges i UiTs lokaler.

Dersom det foreligger helt spesielle grunner, så vil det være mulig å få ta eksamen ved en annen institusjon enn UiT.

Søknad om å få avlegge eksamen ved en annen institusjon enn UiT, sendes til eksamen@hjelp.uit.no innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Du må bruke dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
Ekstern eksamen arrangeres på samme dato og klokkeslett som den ordinære eksamen i emnet ved UiT.


Kostnader ved ekstern eksamen
Du må selv dekke kostnader ved leie av eksamensrom, eventuell lønn til eksamensvakt og administrasjon dersom den ekstern institusjonen krever dette.

UiT kan også kreve et gebyr. 


Sist endret: 26.05.2020