Søknad om dispensasjon fra registreringsfristen

Dersom du ikke har semesterregistrert deg og meldt deg opp til undervisning og eksamen innen fristen, kan du søke om dispensasjon. Dispensasjon innvilges dersom du har gyldig grunn.


I hvilke tilfeller kan du få dispensasjon?
Søknad om dispensasjon reguleres av forskrift for studier og eksamener § 16:

(1) Universitetet kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for registrering og oppmelding til eksamen, samt fra frist for søknad om tilrettelegging.

(2) Dispensasjon kan gis i følgende tilfeller:
a. Ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest.
b. Ved dokumentert dødsfall i nærmeste familie.
c. Det første semesteret studenten er registrert ved universitetet.
d. Når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår som del av den eksamen det gjelder, og eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i gruppen uten at denne studenten er med.
e. Dersom bestått eksamen vil medføre at studenten fullfører en grad eller yrkesutdanning ved UiT.
f. Dispensasjon kan også gis i andre særlige tilfeller.

(3) Det skal normalt ikke gis dispensasjon dersom søknaden mottas senere enn fire uker etter at fristen har utløpt.


Hvordan søke om dispensasjon?

1. Bruk dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din maskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn inn påkrevd info. I Tittelfeltet som ligger under "Hva sender du?" må du skrive "Sak 2020/5748 - søknad om dispensasjon"

5. Last opp søknadsskjemaet ditt og eventuell annen dokumentasjon

6. Send inn søknaden.


Svar på søknad sendes ut via:

  • Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

OBS: Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Siste frist for å søke om dispensasjon

  • 1. oktober/1. mars for ordinær eksamen
  • 15. september/15. februar for utsatt-/kontinuasjonseksamen

Søknader som mottas etter fristen behandles normalt ikke.


Sist endret: 13.08.2020