Oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen, ekstraordinær eksamen


Frist for oppmelding er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret


Utsatt prøve:

Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til utsatt prøve via studentweb.

  • Dersom du ikke skal studere videre, men kun ta utsatt prøve så må du melde deg opp via dette nettskjemaetOBS: Studenter som skal ta utsatt prøve, men ikke skal studere videre, trenger ikke å betale semesteravgift.
  • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å melde deg opp i
  • Hvem som får gå opp til utsatt eksamen reguleres av eksamensforskriftas § 21

Kontinuasjonseksamen:

  • Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb. Pass på at du betaler semesteravgifta i god tid før 15. august/15. januar
  • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen - info finner du i emnebeskrivelsen
  • Hvem som får gå opp til kontinuasjonseksamen reguleres av eksamensforskrifta § 22

Ekstraordinær eksamen:


Trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og ekstraordinær eksamen

Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan annullere oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og ekstraordinær eksamen.


Sist endret: 01.07.2020