Oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen, tidlig eksamen


Frist for oppmelding er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret


Utsatt prøve:

Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til utsatt prøve via studentweb.


Kontinuasjonseksamen:

  • Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb. Pass på at du betaler semesteravgifta i god tid før 15. august/15. januar
  • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å melde deg opp i
  • Hvem som får gå opp til kontinuasjonseksamen reguleres av eksamensforskriftas § 22

Tidlig eksamen:


Trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen

Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan annullere oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen.


Sist endret: 03.10.2018