Oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen, tidlig eksamen


Frist for oppmelding er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret


Utsatt prøve:

Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til utsatt prøve via studentweb.

  • Dersom du ikke skal studere videre, men kun ta utsatt prøve så må du melde deg opp via dette nettskjemaetOBS: Studenter som skal ta utsatt prøve, men ikke skal studere videre, trenger ikke å betale semesteravgift.
  • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å melde deg opp i
  • Hvem som får gå opp til utsatt eksamen reguleres av eksamensforskriftas § 21

Kontinuasjonseksamen:

  • Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb. Pass på at du betaler semesteravgifta i god tid før 15. august/15. januar
  • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å melde deg opp i
  • Hvem som får gå opp til kontinuasjonseksamen reguleres av eksamensforskriftas § 22

Tidlig eksamen:

  • Du melder deg opp til tidlig eksamen via dette nettskjemaet

Trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen

Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan annullere oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen.


Sist endret: 29.05.2020