Oppmelding til ordinær eksamen


Frist for å melde seg opp til undervisning og eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.


Du melder deg opp til eksamen via studentweb.

Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgifta før du kan melde deg opp til eksamen.

Vi anbefaler deg å gå inn på "aktive emner" i studentweb etter at du har meldt deg opp til eksamen, for å kontrollere at du er meldt opp til eksamen i emnene du skal ta dette semesteret.


Dersom du ikke har meldt deg opp til eksamen deg fristen, og har gyldig grunn for dette, kan du søke om dispensasjon fra fristen. Siste frist for å søke om dispensasjon er 1. oktober/1. mars.


Sist endret: 13.08.2020