Fusk på eksamen

Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:

  1. Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
  2. Å presenteres andres arbeid som sitt eget
  3. Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlig arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
  4. Å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet eller andre institusjoner for høyere utdanning
  5. Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
  6. Å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte som kan gi fordeler ved eksamen.

Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 45.

Konsekvenser ved fusk
Fusk på eksamen får som regel alvorlige konsekvenser for den som blir tatt. Eksamen annulleres og ifølge nasjonal praksis, er utestengelse fra universitetet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved alle institusjoner under universitets og høyskoleloven i inntil ett år, alminnelig reaksjon på eksamensfusk.

Det er Universitetets klagenemnd som vedtar hvilke reaksjoner fusk skal få.

Studentens ansvar og UiTs veiledningsplikt
Studentene har selv ansvaret for å sette seg inn i eksamensreglementet, herunder i reglene om kildebruk.  Er man usikker på om kilden bør oppgis, så er tommelfingerregelen at den bør oppgis. Hvis man er usikker på om man har oppgitt kildene rett, bør man spørre veileder en gang til fremfor å ta sjanser.

Universitetet har veiledningsplikt om reglene om kildebruk. Det skal ikke komme som en overraskelse på en student som har brutt reglene at handlingene er urettmessige og at de kan føre til disiplinære reaksjoner.

Lær mer om akademisk skriving på UB sine sider

Tekstlikhetssjekk Urkund

Dokumenter lastet inn via Canvas eller Wiseflow blir automatisk sjekk for tekstlikhet med andre dokumenter.

Legg merke til at alle opplastinger som gjøres blir en del av kildegrunnlaget som innleveringen sammenlignes med og analyseres imot. Det vil derfor være uheldig å laste opp besvarelsen din til Urkund for å sjekke hvordan den analyseres før selve innleveringen. Dette vil "forurense" kildegrunnlaget, og for sensor kan det se ut som du har skrevet av noen andre!

Sist endret: 20.10.2020