Eksamensfravær høsten 2020


Høsten 2020 har UiT lagt til rette for at studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Dette er hjemlet i midlertidig eksamensforskrift. Egenmelding gir mulighet for utsatt eksamen.

 

Dersom du på grunn av sykdom eller av andre særlige forhold er forhindret til å delta på eksamen høstsemesteret 2020, kan du levere egenmelding. Særlige forhold kan være sykdom for barn du har omsorg for, dødsfall i nær familie eller problemer som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.  

Egenmelding registreres via nettskjema.

Egenmelding må leveres innen 1 uke etter eksamensdato/frist for innlevering av eksamen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere eksamensbesvarelse når du benytter deg av egenmelding.

Frist for å melde seg til utsatt eksamen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Oppmelding gjøres via Studentweb.

Dersom du er syk til eksamen og ikke leverer inn egenmelding, vil du ikke ha rett til utsatt prøve. Ved ikke å møte til eksamen vil du bruke ett av dine tre eksamensforsøk. 


I henhold til eksamensforskriften § 25 skal utsatt prøve avholdes så snart som mulig etter at forfallsgrunnen er opphørt, og normalt senest to måneder etter begynnelsen av neste semester. I praksis er det ofte mer enn én kandidat som har rett på utsatt prøve i et emne, og dato fastsettes da slik at alle kan avlegge prøven samtidig.


Sykdom i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener:
Når det gjelder sykdom som oppstår underveis i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener, for eksempel en hjemmeoppgave + skriftlig skoleeksamen + avsluttende muntlig prøve, er det ved utsatt prøve ikke anledning til å gå opp til eventuelle deler av eksamen som ble avlagt under ordinær eksamen, jf. eksamensforskriften § 25.


Når det gjelder eksamener som består av flere deler (f.eks. hjemmeeksamen + skriftlig skoleeksamen + muntlig), må du i noen tilfeller få alle delene som utsatt prøve, i andre tilfeller bare noen av delene. Dette vil avhenge både av sykemeldingens varighet og av eksamensordningen. Du kan for eksempel være syk på hjemmeeksamen, men friskmeldt på den dato hvor en eventuell skriftlig skoleeksamen avvikles. Dersom du også skal ha en justerende muntlig eksamen etter de skriftlige eksamenene, skal du bare ha hjemmeeksamenen og muntlig eksamen som utsatt prøve.


Hva er utsatt prøve?
Utsatt prøve er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som er blitt akutt syke i forbindelse med ordinær eksamen. Vi gjør oppmerksom på at akutt syk defineres som sykdom som er oppstått senere enn 14 dager før den aktuelle eksamenen.

Oppmelding til utsatt prøve
For å kunne gå opp til utsatt prøve må du melde deg opp til eksamen via studentweb innen 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

NB! Det er ikke anledning å annullere eksamensmelding til utsatt prøve. Dersom du ikke møter til utsatt prøve eller avbryter prøven, vil du ikke få anledning til å avlegge ny utsatt prøve, men må vente til neste ordinære eksamen i emnet. Dette gjelder også dersom det er sykdom som forhindrer deg til å møte til utsatt prøve. Dersom du stryker på utsatt prøve, må du vente til neste ordinære eksamen for å kontinuere, jf. eksamensforskriften.


 

Sist endret: 26.10.2020