Hjelpemidler under eksamen

Tillatelse til å bruke ordbok som hjelpemiddel under eksamen

For å kunne bruke ordbok som hjelpemiddel til eksamen må du ta med din tillatelse.

Skriv ut skjemaet  nedenfor og bring det med til studiekonsulent som må godkjenne ordboken og stemple tillatelsen. Dersom studiekonsulenten er usikker på om ordboken kan godkjennes til aktuell eksamen må vedkommende avklare dette med faglærer før signatur/stempel. 

Søknadsskjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.

Sist endret: 07.03.2017