Hjelpemidler under eksamen

Tillatelse til å bruke ordbok som hjelpemiddel under eksamen

Kandidater med norsk som fremmedspråk kan etter søknad til fellestjenesten for eksamen få benytte ordbok ved eksamen.

Etter at din søknad om ordbok som hjelpemiddel til eksamen er innvilget, må ordboken godkjennes av fagmiljøet.

Skriv ut skjemaet nedenfor og bring det med til studiekonsulent som må godkjenne ordboken og signere tillatelsen. Ta med svarbrevet slik at studiekonsulenten din kan se at du har fått innvilget ordbok på eksamen. Dersom studiekonsulenten er usikker på om ordboken kan godkjennes til aktuell eksamen må vedkommende avklare dette med faglærer før signatur/stempel. 

Skjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.

Sist endret: 06.09.2020