Dato og sted for eksamen


Skriftlig skoleeksamen 

Studenter finner informasjon om tid og sted for eksamen i studentweb. Der finner du også lenke til kart til eksamensrommet.

Eksamensrommet ditt vil ligge klart i studentweb senest én uke før eksamensdagen.

Finner du ikke informasjon om eksamensrom i studentweb, ber vi om at du tar kontakt med eksamen@support.uit.no

Skal du ha eksamen i Kraft sportssenter? Ler mer her.

Skoleeksamen starter normalt kl. 09.00, men det avholdes også en del eksamener på ettermiddagstid. Sjekk Studentweb for å se når det er oppstart på din eksamen. Vær oppmerksom på at på at du må møte opp 30 minutter før og være på plassen din senest 15 minutter før. Husk å ta med datamaskin, lader (ved digital eksamen) og gyldig legitimasjon.

UiT i Narvik

Du finner en full oversikt over alle skoleeksamensdatoer ved UiT i Narvik våren 2019 her.

UiT i Tromsø

Datooversikt for våren 2019 vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Utsatte eksamener og kontinuasjonseksamener

Datoer for utsatte eksamener og kontinuasjonseksamener vil bli satt når oppmeldingsfristen har gått ut. Oppmeldingsfristen er 15. januar for de fleste utsatte eksamener og kontinuasjonseksamener (dersom din eksamen har en annen frist skal du ha fått beskjed om dette fra ditt studieprogram).

Datooversikt for utsatte eksamener og kontinuasjonseksamener ved UiT i Tromsø finner du her.


Hjemmeeksamen
Dato for ut- og innlevering av hjemmeeksamen kunngjøres i studentweb og i emnekatalogen på nett.


Muntlig eksamen
Dato for muntlig eksamen kunngjøres i Canvas og/eller ved oppslag hos det aktuelle fakultetet.


Sist endret: 11.03.2019