Karakterutskrift

Digital karakterutskrift

  • Du kan enten laste ned en karakterutskrift i PDF-format eller sende en elektronisk karakterutskrift til en mottaker via Vitnemålsportalen.
  • Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskift via menypunktet "Bestillinger" i studentweb.


Papirformat
Dersom du ønsker en karakterutskrift i papirformat, bestiller du karakterutskrifta via studentweb. Gå inn på "Resultater". Nederst på siden trykker du på "Karakterutskrift på papir".

Dersom du ikke har anledning til å bestille via studentweb, kan du ta kontakt med:

Sist endret: 06.09.2020