Vitnemål


Krav for å få utstedt vitnemål
For å få utstedt et vitnemål må du oppfylle en rekke krav. Du kan lese mer om kravene til de ulike gradene i forskrift for studier ved UiT.

Vi gjør oppmerksom på at for å få utstedt vitnemål fra UiT så må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved UiT.


Bestille vitnemål
Du trenger ikke bestille vitnemål, dette utstedes automatisk. Unntaket er bachelorgrad i fritt sammensatte fag (se under).

Emnene som inngår i din utdanningsplan vil også inngå i vitnemålet ditt. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og UiT. Både du og UiT har ansvar for at din utdanningsplan til enhver tid er oppdatert, slik at ditt vitnemål blir korrekt.

Det er kun mulig å reservere seg mot automatisk utstedelse av bachelorvitnemål, dersom du ønsker å forbedre en karakter som inngår på vitnemålsgrunnlaget. Dette kan du gjøre ved å varsle administrasjonen ved ditt fakultet.

Dersom du forbedrer en karakter som inngår på vitnemålet, vil du få utstedt et nytt vitnemål.

Sammen med vitnemålet følger et Diploma Supplement på engelsk, samt en karakterutskrift på norsk og/eller engelsk (Transcript of Records). Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette.

Eksempel på Diploma Supplement og Transcript of Records finner du her.


Vitnemålsportalen
Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte. Les mer om Vitnemålsportalen her.


Bachelor i fritt sammensatte fag
For å få utstedt bachelorgrad i fritt sammensatte fag må du tilfredsstille følgende krav:

  • ha avlagt eksamen i og bestått emner som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng
  • ha avlagt eksamen i og bestått examen philosophicum og examen facultatum
  • ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng
  • ha en emnegruppe med et samlet omfang på minimum 30 studiepoeng (må ikke nødvendigvis være innafor samme fagområde som fordypninga)

Du bestiller vitnemål for bachelorgrad i fritt sammensatte fag via dette skjemaet:

Søknaden sendes til UiT via eDialog.


Semester for oppnådd høgere grad
For å bli uteksaminert i vårsemesteret må avsluttende eksamen i høgere grad være avviklet i tidsrommet 7. januar til 12. august. Tilsvarende for høstsemesteret er 13. august til 6. januar. For graden ph.d. må disputasen være gjennomført før 30. juni i vårsemesteret og 31. desember i høstsemesteret.


 

Sist endret: 09.03.2017
Skip to main content