Stryk på eksamen - kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen er en ekstraordinær eksamen som kun avvikles for kandidater som ikke har bestått siste avholdte ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamener avvikles ikke for kandidater som stryker på utsatt prøve eller annen ekstraordinær eksamen.


Kontinuasjonsadgangen på de ulike emnene ved universitetet varierer mellom:

  1. Åpen kontinuasjon, som betyr at alle som har strøket ved ordinær eksamen får anledning til å kontinuere. Info om det arrangeres kontinuasjonseksamen eller ikke finner du i emnets beskrivelse i emnekatalogen

  2. Betinget kontinuasjon, som betyr at dersom det uansett arrangeres utsatt prøve i et emne for kandidater som har vært syke og har meldt seg til utsatt prøve, vil også kandidater som har strøket på emnet få anledning til å delta. Dersom ingen har vært syke, må imidlertid kandidater som har strøket vente til neste ordinære eksamen

  3. Ingen kontinuasjon, som betyr at kandidater som stryker må vente til neste ordinære eksamen.

Oppmelding til kontinuasjonseksamen
Info om hvordan du melder deg opp til kontinuasjonseksamen, og frist for dette, finner du her.

NB! Det er ikke anledning å annullere oppmelding til kontinuasjonseksamen.


Sist endret: 25.11.2020