Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren.

Det gjør du ved å sende sende klagen til faglig ansvarlig fakultet innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort på studentweb eller at begrunnelse for karakter ble gitt.

Du bruker dette skjemaet:

Ved klage så vil din besvarelse legges fram for en ny eksamenskommisjon, som vil vurdere hele eksamenen på nytt.

Ved ny sensur så vil din opprinnelige karakter oppheves. Vær oppmerksom på ny sensur kan gjøres både til gunst og ugunst for deg. Dersom du for eksempel får en dårligere karakter enn du opprinnelig hadde, så har du ikke mulighet til å beholde opprinnelig karakter.

Endelig resultat på din klage vil publiseres i studentweb under 'Begrunnelse og klage'. Du vil også motta et varsel fra oss når din klage er ferdigbehandlet.

Du har mulighet til å trekke din klage frem til resultatet av klagen er publisert i studentweb.

Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til UH-loven § 5-3 fjerde ledd, er individuell klagerett på gruppeeksamen. Det betyr at en eventuell endring av karakter etter klage kun vil gjelde den som har klaget.

Les mer om klage i forskrift for studier og eksamener § 43.

Sist endret: 25.11.2020