Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren.

Det gjør du ved å sende sende et brev eller en e-post til faglig ansvarlig fakultet innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort.

Ved klage så vil din besvarelse legges fram for en ny eksamenskommisjon, som vil vurdere hele eksamenen på nytt.

Ved ny sensur så vil din opprinnelige karakter oppheves. Vær oppmerksom på ny sensur kan gjøres både til gunst og ugunst for deg. Dersom du for eksempel får en dårligere karakter enn du opprinnelig hadde, så har du ikke mulighet til å beholde opprinnelig karakter.

Les mer om klage i eksamensforskriftens § 46.

Sist endret: 07.03.2017
Skip to main content