Begrunnelse for karakter

Både ved skriftlig og muntlig eksamen har du rett til å be om begrunnelse for karakteren du har fått.

Krav om begrunnelse for karakteren for skriftlig eksamen må framsettes senest én uke etter at sensuren ble kunngjort.

Krav om begrunnelse for karakteren for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt studenten.

Begrunnelse for karakter er hjemlet i § 42 i studie- og eksamensforskriften

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. 

Dette betyr at du både skal få vite

  • hvilke generelle prinsipper eksamenskommisjonen har basert bedømmelsen på og
  • hva det var i din spesifikke eksamen som gjorde at du fikk det bestemte resultatet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å bare vise til sensorveiledningen eller læringsmålene uten å si noe om din besvarelse i forhold til dem.

Generelle prinsipper kan være læringsmålene for emnet, sensorveiledningen og ikke minst vurderingsuttrykket som beskrevet i § 35.

Fremgangsmåte:

1. Sjekk først at du ikke allerede har fått begrunnelse via Wiseflow. Dette kan du sjekke ved å velge riktig eksamen i Wiseflow, og se om du har fått begrunnelse her:

2. Dersom du ikke har mottatt begrunnelsen der, kan du gå videre og be om dette via Studentweb.

3. Under menypunktet "Begrunnelse og klager" ("Grunngjeving og klager" på nynorsk) finner du en oversikt over emnene du har hatt.

Klikk på Begrunnelse og klager

4. Velg det aktuelle emnet og klikk på “Be om begrunnelse på sensur”

Klikk på Be om begrunnelse på sensur

5. Du får da opp et ferdigutfylt skjema:

Klikk Send

6. Klikk "Send" for å sende anmodningen din om begrunnelse.

7. Du kan forvente å motta begrunnelse for karakter innen to uker. Du får e-postvarsel om at du har mottatt begrunnelsen. Den vil da være tilgjengelig for deg via Studentweb, ved å følge en lenke, slik som på bildet under.

Følg lenka for å lese begrunnelsen

Sist endret: 26.11.2020