Begrunnelse for karakter

Både ved skriftlig og muntlig eksamen har du rett til å be om begrunnelse for karakteren du har fått.

Les mer om begrunnelse ved UiT HER

Kontaktinformasjon og praksis for hvordan man går frem for å be om begrunnelse vil variere etter studieprogram/ emne. Om du ikke finner informasjon om hvor du skal henvende deg kan du sende epost til studieadministrasjonen ved fakultetet du studerer ved: https://uit.no/organisasjon

Sist endret: 07.01.2020