Kunngjøring av sensur

Eksamensresultatet kunngjøres i studentweb under "Resultater".

Sensur skal være klart innen tre uker etter eksamen ble avholdt, med mindre styret har fastsatt noe annet. For større arbeider på høgere grad, slik som selvstendige arbeider normert til 20 studiepoeng eller mer, kan det settes en frist for sensur på seks uker.

Dette reguleres av eksamensforskriften.

Sist endret: 25.11.2019