Dimensjonsnavigator

 
Kollaps folder Universitetsledelsen
Kollaps folder Det helsevitenskapelige fakultet
Ekspander folder Fakultetsledelsen ved Helsefak
Ekspander folder Institutt for medisinsk biologi
Ekspander folder Institutt for samfunnsmedisin
Ekspander folder Institutt for klinisk medisin
Ekspander folder Institutt for farmasi
Ekspander folder Institutt for klinisk odontologi
Ekspander folder Institutt for psykologi
Ekspander folder Institutt for helse- og omsorgsfag
Ekspander folder Idrettshøgskolen
Ekspander folder Institutt for vernepleie
Ekspander folder RKBU Nord
Ekspander folder Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak
Kollaps folder Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Ekspander folder Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Ekspander folder Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Ekspander folder Institutt for fysikk og teknologi
Ekspander folder Institutt for geovitenskap
Ekspander folder Institutt for informatikk
Ekspander folder Institutt for kjemi
Ekspander folder Institutt for matematikk og statistikk
Ekspander folder Institutt for teknologi og sikkerhet
Kollaps folder Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Ekspander folder Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Ekspander folder Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ekspander folder Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Ekspander folder Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Ekspander folder Institutt for samfunnsvitenskap
Ekspander folder Institutt for språk og kultur
Ekspander folder Barentsinstituttet
Ekspander folder Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Ekspander folder Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Ekspander folder Institutt for reiseliv og nordlige studier
Ekspander folder Senter for fredsstudier (CPS)
Ekspander folder Senter for samiske studier
Ekspander folder Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak
Kollaps folder Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Ekspander folder Fakultetsledelsen ved BFE-fak
Ekspander folder Institutt for arktisk og marin biologi
Ekspander folder Norges fiskerihøgskole
Ekspander folder Handelshøgskolen ved UiT
Ekspander folder Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak
Kollaps folder Det juridiske fakultet
Ekspander folder Fakultetsledelse og stab Jurfak
Ekspander folder Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Ekspander folder Norsk senter for havrett
Kollaps folder Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultetsledelsen ved IRS-fak Fakultetsledelsen ved IRS-fak Fakultetsledelsen ved IRS-fak
Ekspander folder Fakultetsadministrasjonen ved IRS-fak
Kollaps folder Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Ekspander folder Fakultetsledelse IVT-fak
Ekspander folder Fakultetsadministrasjon IVT-fak
Ekspander folder Institutt for industriell teknologi
Ekspander folder Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Ekspander folder Institutt for automasjon og prosessteknologi
Ekspander folder Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Ekspander folder Institutt for elektroteknologi
Kollaps folder Avdeling vernepleie
Vernepleierutdanning Vernepleierutdanning Vernepleierutdanning
Kollaps folder Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Ekspander folder Ledelse og stab UMAK
Ekspander folder Norges arktiske universitetsmuseum
Ekspander folder Musikkonservatoriet
Ekspander folder Kunstakademiet
Kollaps folder Universitetsbiblioteket
Ekspander folder Ledelse og stab UB
Ekspander folder Avdeling for publikumstjenester
Ekspander folder Avdeling for samlinger
Ekspander folder Result
Kollaps folder Fellesadministrasjonen
Ekspander folder Stab hos rektor og direktør
Ekspander folder Avdeling for forskning, utdanning og formidling
Ekspander folder Avdeling for organisasjon og økonomi
Ekspander folder Avdeling for IT
Ekspander folder Avdeling for bygg og eiendom
Ekspander folder Ledelse og administrasjon ved UiT i Harstad
Ekspander folder Ledelse og administrasjon i Alta
Kollaps folder Andre enheter
Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet
Ekspander folder testside
Kollaps folder Forskningsgrupper
Kollaps folder Andre sentre/prosjekter
Kirkelig utdanningssenter nord Kirkelig utdanningssenter nord Kirkelig utdanningssenter nord
NorAforsk NorAforsk NorAforsk
Studentprest Studentprest Studentprest
Tromsø High North Cluster Tromsø High North Cluster Tromsø High North Cluster
Kollaps folder Lag og foreninger
Internasjonalt seminar Internasjonalt seminar Internasjonalt seminar
Akademikerne Akademikerne Akademikerne
Bedriftsidrettslaget Bedriftsidrettslaget Bedriftsidrettslaget
Forskerforbundet Forskerforbundet Forskerforbundet
Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag
Parat Parat Parat
Kollaps folder Studentorganisasjoner
Fagutv. psykologistudenter Fagutv. psykologistudenter Fagutv. psykologistudenter
SAMed SAMed SAMed
Statsvit. Miljøforening Statsvit. Miljøforening Statsvit. Miljøforening
Tromsø Doktorgradstudenter Tromsø Doktorgradstudenter Tromsø Doktorgradstudenter
Studentparlamentet Studentparlamentet Studentparlamentet
 Flytt til topp
 Flytt opp
 Fjern
 Flytt ned
 Flytt til bunn