Innlegg postet i samarbeid :


Rektors tale i Árdna i forbindelse med sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 06.02.2019 15:48

Les hele innleggetErik Røsæg peker i et innlegg i Aftenposten den 15.september på betydningen av at norsk polarforskning får en bred nasjonal plattform. Det er vi enig i. Vi er også enig i at det må være større grad av nasjonalt (og internasjonalt) samarbeid om polarforskningen. En av de svakheter som evalueringen av norsk polarforskning fremhever, er nettopp at det er for lite samarbeid, ikke minst knyttet til deling av data, og evalueringen antyder en manglende tillit mellom ulike institusjoner som driver med polarforskning.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.09.2017 14:37

Les hele innleggetÅpningstale på Peter. F Hjort-seminaret 15. mars 2017.

Av Husebekk, Anne
Postet 16.03.2017 11:29

Les hele innleggetForskere og studenter kan bli omtalt som sneversynte, introverte og med et sterkt fokus på  egne, isolerte problemstillinger. Det kan nok ofte være en riktig beskrivelse, og er egentlig ikke så rart; det krever full dedikasjon å flytte kunnskapsfronten og i noen tilfeller heller ikke et klart fokus på hvilken nytte forskningsfunnet kan ha. Men som universitet, som fellesskap, som summen av innsatsen til mer enn 20 000 mennesker på ti steder i hele landsdelen, har UiT også et bredere utsyn og fokus på samfunnsnytte.

Av Husebekk, Anne
Postet 13.03.2017 09:26

Les hele innlegget
Hjort-seminar2015-lunsjI et oppslag i Aftenposten omtaler NHO det som en ”klar systemsvikt” i norsk høyere utdanning at for mange studerer samfunnsfag og humanistiske fag, som igjen kvalifiserer for jobb først og fremst i offentlig sektor. Det er et eksempel på at det ikke er relevans og kvalitet som styrer høyere utdanning, hevder Kristin Skogen Lund.

Av Husebekk, Anne
Postet 05.01.2017 14:02

Les hele innleggetSyv timers flytur øst for Moskva ligger Yakutsk – hovedstad i republikken Sakha Yakutia (som er en del av Russland).

Av Husebekk, Anne
Postet 19.12.2016 21:14

Les hele innlegget
Anne Husebekk Yakutsk.jpgJeg deltok for første gang på Arctic Circle, en årlig konferanse i Reykjavik som setter arktiske tema på dagsorden. Fra UiT deltok minst 3 fagpersoner, 5 master-studenter samt representanter fra uiversitetsledelsen.

Av Husebekk, Anne
Postet 11.10.2016 09:13

Les hele innleggetSamarbeid har preget historien om mennesker som har bodd og livnært seg i arktiske strøk.

Av Husebekk, Anne
Postet 20.09.2016 09:44

Les hele innlegget
kenneth ruud joint arctic agendaOn the 12th of May 1926 the Amundsen-Ellsworth-Nobile expedition reached the North Pole with the airship "Norge". This was the first verified trip of any kind to the top of the Globe - a geographical point that many had attempted to reach - often at a tragically high cost.

Av Husebekk, Anne
Postet 24.05.2016 08:21

Les hele innleggetDet finnes om lag 9.000 universitet i verden. To av dem er i vår nordlige landsdel. Det er det grunn til å være stolt av.

Av Husebekk, Anne
Postet 13.04.2016 10:46

Les hele innlegget- Vi kan jo ikke gå ut i felten og begynne å arbeide uten å ha kjent lukta av feskeslog i nesa.

Av Husebekk, Anne
Postet 15.03.2016 08:39

Les hele innlegget
Peter F. Hjort banner