Innlegg postet i samarbeid :


Rektors tale i Árdna i forbindelse med sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 06.02.2019 15:48

Les hele innleggetErik Røsæg peker i et innlegg i Aftenposten den 15.september på betydningen av at norsk polarforskning får en bred nasjonal plattform. Det er vi enig i. Vi er også enig i at det må være større grad av nasjonalt (og internasjonalt) samarbeid om polarforskningen. En av de svakheter som evalueringen av norsk polarforskning fremhever, er nettopp at det er for lite samarbeid, ikke minst knyttet til deling av data, og evalueringen antyder en manglende tillit mellom ulike institusjoner som driver med polarforskning.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.09.2017 14:37

Les hele innleggetOn the 12th of May 1926 the Amundsen-Ellsworth-Nobile expedition reached the North Pole with the airship "Norge". This was the first verified trip of any kind to the top of the Globe - a geographical point that many had attempted to reach - often at a tragically high cost.

Av Husebekk, Anne
Postet 24.05.2016 08:21

Les hele innlegget