Innlegg postet i klima :


Nordområdene er Norges viktigste strategiske og utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen planlegger en ny nordområdemelding som skal ferdigstilles høsten 2020. UiT Norges arktiske universitetet (UiT) skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt innspill til arbeidet med meldingen inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak i nord som kan gjøre det nordlige Norge til en region for fremtidsrettet utvikling i Arktis. UiT og våre mange samarbeidspartnere har klare forventninger til meldingens innhold og regjeringens oppfølging av tiltak.  

Av Husebekk, Anne
Postet 09.05.2019 15:53

Les hele innlegget- Vi kan jo ikke gå ut i felten og begynne å arbeide uten å ha kjent lukta av feskeslog i nesa.

Av Husebekk, Anne
Postet 15.03.2016 08:39

Les hele innlegget
Peter F. Hjort banner