Innlegg postet i arktis :


Klimaendringene er dramatiske. I Arktis skjer oppvarmingen over dobbelt så raskt som lenger sør, og det er viktig at UiT Norges arktiske universitet (UiT) forsker på årsaker til og virkning av klimaendringene samtidig som det forskes på hvordan vi kan tilpasse oss de forandringen som vil komme. Senter for «Arktisk gasshydrat, miljø og klima» – CAGE forsker på utslipp av klimagassen metan, og det var derfor filmregissør Leila Conners kontaktet forskere ved CAGE da hun sammen med filmprodusent Leonardo diCaprio ønsket å formidle kunnskap om klimaendringene.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.06.2019 12:03

Les hele innleggetNordområdene er Norges viktigste strategiske og utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen planlegger en ny nordområdemelding som skal ferdigstilles høsten 2020. UiT Norges arktiske universitetet (UiT) skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt innspill til arbeidet med meldingen inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak i nord som kan gjøre det nordlige Norge til en region for fremtidsrettet utvikling i Arktis. UiT og våre mange samarbeidspartnere har klare forventninger til meldingens innhold og regjeringens oppfølging av tiltak.  

Av Husebekk, Anne
Postet 09.05.2019 15:53

Les hele innleggetErik Røsæg peker i et innlegg i Aftenposten den 15.september på betydningen av at norsk polarforskning får en bred nasjonal plattform. Det er vi enig i. Vi er også enig i at det må være større grad av nasjonalt (og internasjonalt) samarbeid om polarforskningen. En av de svakheter som evalueringen av norsk polarforskning fremhever, er nettopp at det er for lite samarbeid, ikke minst knyttet til deling av data, og evalueringen antyder en manglende tillit mellom ulike institusjoner som driver med polarforskning.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.09.2017 14:37

Les hele innleggetJeg deltok for første gang på Arctic Circle, en årlig konferanse i Reykjavik som setter arktiske tema på dagsorden. Fra UiT deltok minst 3 fagpersoner, 5 master-studenter samt representanter fra uiversitetsledelsen.

Av Husebekk, Anne
Postet 11.10.2016 09:13

Les hele innleggetSamarbeid har preget historien om mennesker som har bodd og livnært seg i arktiske strøk.

Av Husebekk, Anne
Postet 20.09.2016 09:44

Les hele innlegget
kenneth ruud joint arctic agendaOn the 12th of May 1926 the Amundsen-Ellsworth-Nobile expedition reached the North Pole with the airship "Norge". This was the first verified trip of any kind to the top of the Globe - a geographical point that many had attempted to reach - often at a tragically high cost.

Av Husebekk, Anne
Postet 24.05.2016 08:21

Les hele innlegget