Skal du studere til høsten?

Ønsker du å være en drivkraft i nord, finne svar på viktige spørsmål og legge grunnlaget for en god yrkeskarriere? Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) tilbyr vi 251 spennende og fremtidsrettede studieretninger, og velger du å studere hos oss, er sjansene store for å få en relevant jobb kort tid etter at studiene er avsluttet.

Av Husebekk, Anne
Postet 12.04.2019 10:25

Fristen for å søke høyere utdanning er 15. april. Mange av dere har allerede bestemt dere for hvilken studieretning dere ønsker å søke, og hvor dere ønsker å studere. Andre har kanskje et klart bilde av hva de ønsker å jobbe med, men er usikker på hvilket studiested som vil være det beste valget. Hva vil passe best? Mulighetene er mange.

Det kan være vanskelig å velge studieretning, og mange er redd for å ta feil. Det er lov å prøve og feile. Det er også slik at de fleste av oss skifter yrkeskarriere i løpet av livet, og det er stor sannsynlighet for at alle som starter studier i år, vil trenge videre- og etterutdanning på et senere tidspunkt.

Ved UiT er mer enn 60 000 kandidater utdannet siden oppstarten i 1968, og mer enn 70 % jobber i Nord-Norge. Alle nord-norske kommuner har arbeidstakere som er utdannet ved UiT, mange tidligere kandidater har gjort karriere i inn- og utland, og to av de nåværende regjeringsmedlemmene har sin utdannelse fra UiT.

Resultater fra årets kandidatundersøkelse; en undersøkelse som kartlegger uteksaminerte kandidaters arbeidssituasjon, overgangen fra studie til arbeidsliv, samt hvordan de vurderer egen utdanning med hensyn til arbeidslivsrelevans, viser at 84% av dem som er uteksaminert ved UiT, er fornøyd med utdanningen sin. Flertallet sier at de fikk jobb kort tid etter endt studie og 86% av kandidatene opplever at utdanningen og studietiden ved UiT var relevant for den jobben de har.

Dyktige forelesere, forskere og ansatte jobber hver eneste dag for å tilby våre studenter en fremtidstettet utdanning av høy kvalitet. UiT har et bredt tilbud av studier både innenfor disiplinfag (f.eks. matematikk, fysikk, språk, biologi) og profesjonsfag (f.eks. medisin, jus, psykologi, lærer, ingeniør, økonomi, ledelse, vernepleier eller sykepleier) på 10 ulike studiesteder i landsdelen. Velger du ditt eget bosted som studiested, finnes det mange gode nett- og samlingsbaserte studier.

I over 50 år har UiT, som verdens nordligste universitet, bidratt til å styrke lokalsamfunnene, næringslivet og offentlig sektor i nord. I over 50 år har vi vist at studenter som velger å studere i nord, er viktige ressurser, både for landsdelen, landet og verden for øvrig. Fremtidens behov for kompetanse og spesialiserte ferdigheter er store. Velger du en høyere utdanning, står du bedre rustet til å møte et nærings- og arbeidsliv som vil kreve gode analytiske ferdigheter, god fremstillingsevne og evne til å skille falske nyheter fra sanne.

UiT inviterer deg til å bli med å skape fremtiden og til å bli en del av den spennende historien om et Nord-Norge i stor utvikling.

Søknadsfristen er 15. april. Lykke til og velkommen til UiT!