Lihkku sámi álbmot beaivvin! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Rektors tale i Árdna i forbindelse med sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar 2019.

Av Husebekk, Anne
Postet 06.02.2019 15:48

Rektor Anne Husebekk. Foto: David Jensen

Lihkku sámi álbmot beaivvin. Da lea stuorra gudni munnje, dego Romssa universitehta rektor, beassat rahpat dan jaga avvodemi dápe Ártnas. Dát jáhki lea  unnitloguid ja eamiálbmot giellajahki. Mii Romssa universitehtas bargat áŋgirit nannet sámegiellaid , oahpahusa ja dutkama cada. Sávvamis min ovttas dan jagi sáhttit váldit ovtta vel lávki ovttos nannemis sámegiellaid.

Gratulerer med samenes nasjonaldag. Det er en stor ære for meg, som rektor ved UIT, at få åpne årets feiring her i Árdna. Dette året er minoritetsspråk- og urfolksspråkåret. Vi på UiT arbeider mot styrke de samiske språkene, både gjennom utdanning og forskning. Jeg håper at vi sammen, i dette året, kan gjøre en innsats for å styrke de samiske språkene.

Språk er identitet og kultur, språk gir styrke og selvbevissthet. Språk gir beundring, undring og nysgjerrighet – språk er mer enn en kommunikasjonsform, det binder oss sammen som søstre og brødre.

 I 2018 feiret UiT 50 års jubileum med mange arrangement i hele landsdelen. Et absolutt høydepunkt var utnevnelsen av Mari Boine til æresdoktor ved UiT – dette usynlige båndet som gjør at hun er litt vår…. Forestillingen som var et samarbeid mellom Mari Boine og UiT om Maris og UiTs utvikling i urfolksspørmål ble også en sterk opplevelse for alle som hørte på; på Riddu Riddu, i Alta, Tromsø og Narvik. Tårene rant, Mari var under huden på alle tilhørerne og det var umulig å ikke bli berørt.

Mari Boine gir stafettpinnen videre til unge utøvere som Marja Mortensen og Ellen Hætta Isaksen. Marja Mortensen deltok på åpningskonserten for Nordlysfestivalen i 2018 sammen med Mari Boine, Anneli Drecker og Frode Fjellheim. Sterkt og uvanlig.

Ella Marie Hætta Isaksen vant stjernekamp og brakte samisk språk, kultur og musikk inn i de tusen hjem og til hundretusenvis av nordmenn da hun vant Stjernekamp. Denne uken er hun på forsiden av KK. Hun er overalt og er en «influencer», en frontfigur som kan sette scenen og gjøre det samiske til det unge mennesker ser opp til, liker og vil kopiere. Hun bærer et stort ansvar på sine unge skuldre. Vi må støtte henne alle sammen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen etableres med sekretariat på UiT, med tre av våre ansatte i sekretariatet og 3 i selve kommisjonen. Kommisjonen skal arbeide frem til 2022 og skal bidra til et endelig oppgjør og forsoning med fornorskningspolitikken som samer og kvener har vært utsatt for.

Vi skal huske, lære, forsone og tenke annerledes ved neste korsvei. Dette krever innsats både fra samer. Kvener og nordmenn. Onde minner kan vekkes til live, handlinger som vi helst vil glemme. Med mål om forsoning i andre enden, kan dette bli et vanskelig, men godt prosjekt. Vi skal alle følge nøye med og ha forventninger til arbeidet.

I statsbudsjettet for 2019 ble det innvilget studieplasser til samisk sykepleierutdanning i et samarbeid mellom UiT og Samisk høyskole. Det har vi jobbet med i 5 år og vi er alle svært fornøyd med ministerens beslutning. Det er en menneskerett å ha behandlere som forstår pasientene og kan kommunisere med pasienter på eget morsmål. Vi håper denne utdanningen vil rekruttere unge menn og kvinner i hele det nord samiske området og jeg ser frem til at de første kandidatene får sine eksamensbevis og sin sykepleierautorisasjon!

Det er fremdeles nødvendig å kjempe

Mot hets og trakassering av den samiske befolkning,

for samiske rettigheter knyttet til land og vann

for muligheten til å leve av reinflokken

for joik som en verdig musikkform

 

Heldigvis er vi mange som skal kjempe og mange som skal beundre samisk språk, kultur, samefolket; ikke bare på samenes nasjonaldag, men hver dag!

Lihkku beaivvin