Tale til nye studenter ved semesterstart

Av Husebekk, Anne
Postet 18.08.2017 17:21

Kjære studenter, statsråd, (vara)ordfører, venner og kolleger,

Dear students, honoured guests, friends and colleagues,

Ráhkis studeantat, buorit guossit, ustibat ja bargoguoimmit,

Velkommen!

Welcome!

Bures boahtin!     

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet, og velkommen til en ny epoke i livet. Mange av dere flytter hjemmefra for første gang, noen har studert ved andre universitet og høyskoler, noen kommer fra andre land. Vi er i en landsdel som er i sentrum for stor internasjonal oppmerksomhet; en landsdel som har framtidstro, store muligheter og rike ressurser. Og den største ressursen av alle, er dere. Dere er studenter vårt land og vår verden trenger.

Akkurat dette tenkte Hans A. Meyer på da han lanserte ideen om et universitet i Nord-Norge, i Tromsø, i 1918. Det skulle ta 50 år før regjeringen Borten i 1968 vedtok opprettelse av universitetet og jeg vil hevde at det er den modigste og beste nordområdebeslutningen Stortinget har tatt. Universitetet er en absolutt forutsetning for utvikling av nord, en absolutt forutsetning for å møte ressursutnyttelse og klimaproblematikk på en kunnskapsbasert måte. I 2018 har vi 50-årsjubileum – det planlegges store markeringer ved alle campus, i hele landsdelen. Vi skal feire de resultatene vi har oppnådd, og vi skal, fremfor alt, se fremover; hvordan skal dette universitetet møte fremtiden med relevant forskning og utdanning. Dere vil bli utfordret på gode ideer, dere vil bli utfordret på ellevill feiring av en ung 50-åring i 2018.

Dere er privilegerte. Dere har fått plass på et populært og godt universitet, mange av dere har jobbet hardt for å komme inn, dere har passert et trangt nåløye og vist at dere er kvalifisert for å ta høyere utdanning. Bak hver og en av dere står det mange som ikke kom inn. Husk det, på tunge dager (for studentlivet har sånne også), at noen når som helst vil bytte plass med dere.

Det følger ansvar med privilegier. Jeg vil gjerne appellere til ansvarsfølelse hos dere på minst tre områder: Ansvaret for å forvalte sannhet; for å lede vei inn i et ukjent arbeidsmarked; og for å delta og bdira til å utvikle universitetet videre.

Universitetene er grunnlagt på en ide om at mennesker skal komme sammen for å lære av hverandre, for å produsere ny forskningsbasert kunnskap og for å dele informasjon. I dag trenger vi ikke å komme sammen på denne måten, og vi trenger ikke å dra noe sted for å få informasjon og lærdom. Informasjon er ikke en begrenset ressurs. For å illustrere: i løpet av ett minutt fra nå – vil brukere strømme 70.000 timer med film og serier på Netflix, dele 527.000 bilder på Snap, se 4,1 millioner videoer på YouTube, sende en halv million tweets og 15 millioner tekstmeldinger, søke 3,6 millioner ganger på Google og skrive 600 nye artikler på Wikipedia. Hvert minutt. Når dere nå blir en del av universitetssamfunnet, har dere et ansvar for å være med å forvalte gullstandarden for all denne informasjonen; dere blir i stand til å si hva vi med sikkerhet kan si er sant om verden, og hva som er antakelser; skille det som er forskningsbasert kunnskap og det som er overtro og vranglære; skille de ekte nyhetene fra de falske, og de viktige spørsmålene fra de banale.

I dag blir dere en del av et stort fellesskap. UiT Norges arktiske universitet har over 16.000 studenter og nesten 4.000 ansatte på 10 steder fra Mo i Rana i sør til Longyearbyen i nord. Vi er ansatte og studenter fra mer enn hundre land, med ulike livssyn, ulik seksuell legning, ulik bakgrunn og ulike livssituasjoner. Dette mangfoldet er en stor styrke og verdifullt som bidrag til et rikere fellesskap.

UiT har gode utvekslingsprogram med en rekke universitet i verden og hvert studieprogram skal gi mulighet for utveksling og utenlandsopphold i studietiden. Bruk muligheten til å reise ut, motta utenlandske studenter på utveksling med åpne armer og bidra til det dere alle vil like; å være del av et internasjonalt universitetssfelleskap.   

Som ny student blir det både spennende og utfordrende å finne din plass i dette store fellesskapet. Å være student ved UiT handler ikke bare om å lære seg fag, men også om å lære om seg selv, om å vokse som menneske, utvikle seg, utfordre seg selv; om å gripe muligheter. Ingen sier dette bedre enn studentene selv: I forrige uke hadde bioteknologi-student Najam Zubair en kronikk i Nordlys der han skrev om studentlivet at

”Det viktigste er naturligvis å prestere bra på det skolerelaterte. La oss likevel være ærlige - trenger vi å huske alle formler og lignende når vi i arbeid kommer til å bruke programvarer som allerede er programmert med disse? Svaret er simpelt nei. Vi må tenke nytt, vi må lede vei!”

Han hadde også en oppfordring som jeg gjerne vil dele med dere:

”Det er viktig å være sosial i studietiden, men vi bruker gjerne flere helger på rad på festing. Litt fest er viktig det også, men vi glemmer fort at vi i realiteten er i en investeringsfase for vår fremtid. La oss oppsøke arbeidsgiverne og institusjonsledere og be om frivillige stillinger, midlertidige engasjementer og muligheten til å bidra. For erfaringens skyld. Det er på tide at vi, studenter, tar ansvar og leder vei. For det er tross alt vår fremtid det er snakk om!”

Dette er en viktig oppfordring. De jobbene dere skal ut i om noen år, fantes ikke for 10 år siden, for fem år siden – finnes kanskje ikke enda i dag. Arbeidsmarkedet og krav til kompetanse forandrer seg raskt. 2 av 3 barn som begynner på skolen i dag, vil få arbeid som ikke finnes i dag. Dette er det World Economic Forum som sier i en rapport om fremtidens arbeidsliv. Dere er privilegert som får ta utdanning her, og med privilegiet følger et ansvar for å vise veg, og for å bruke den kunnskapen dere får til å forme fremtidens jobber og arbeidsmarked.

Najam oppfordrer dere til å være nysgjerrige, stille spørsmål, lete etter svar. Vi vet alle at små barn stiller spørsmål; hvorfor kan vi ikke spise brennmaneter, hva finnes bakenfor stjernene, hvorfor har vi statsminister? Med årene blir vi mindre nysgjerrige, vi slutter å stille fundamentale spørsmål, vi flikker kanskje litt på vedtatte sannheter. I universitetene skal vi stille fundamentale spørsmål, skal vi flytte kunnskapsfronten. Dere skal gjøre det sammen med ansatte og medstudenter. Noe av det viktigste vi kan gjøre som universitet, er å pirre fantasien, bidrar til å vedlikeholde nysgjerrigheten, bidra til å gjøre det umulige mulig.   

Dere er studenter Nord-Norge, Norge og verden trenger. Jeg ønsker dere en god start på studentlivet, kos dere i Debutuka, ta kontakt med ris eller ros. En utdanning fra UIT er en investering for livet, og vi skal gjøre det vi kan for at studietiden skal bli en god tid for hver og en av dere.

I wish you all the best of luck.

Mun sávvá lihkku ođđa oahppojagiin.

Jeg ønsker dere alle lykke til!