Hvordan skal UiT organiseres?

Hvordan skal UiT organiseres for å oppnå best mulige utdanninger og best mulig forskning?

Av Husebekk, Anne
Postet 18.02.2017 19:36

Universitetene har fire hovedoppgaver; utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Hvert år får universitetene en rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet og et oppdrag knyttet til hovedaktivitetene. Universitetene er ikke detaljstyrt fra staten, men har mulighet til å lage selvstendige strategier og opprette og nedlegge studier. Ved UIT er det strategien " Drivkraft i nord" som gjelder inntil 2020 eller så lenge universitetsstyret finner den hensiktsmessig.

UiT har vært gjennom fire fusjoner med høgskoler. Organisasjonsplanen er ikke endret gjennom disse fusjonene, det er lagt til nye fakultet og enheter ettervern som organisasjonen er blitt større. I dag er det 16 000 studenter og 3400 ansatte organisert i en sentral ledelse/ administrasjon og 11 underliggende enheter.
Universitetsstyret har bedt om en organisasjonsgjennomgang for å finne ut om organisasjonen er rigget for å nå de faglige målene i strategien og i en rapport som ble offentlig primo oktober, er svaret nei.
Denne rapporten, og rapporter fra to arbeidsgrupper som har vudert organsiering av fag og organisering av campus, er grunnlaget for den organisasjonsgjennomgangen som nå pågår. tillegg har staten årlig redusert budsjettet med 0,6% til avbyråkratisering, og det er flere miljøer som ikke er permanent organisert etter fusjonene. 
Det er med andre ord flere gode grunner til å gjøre en organisasjonsgjennomgang og lage en prosess der ansatte, studenter og tillitsvalgte blir invitert til å delta i diskusjonen om UiT er hensiktsmessig organisert for å oppnå den aller beste forsknings- og studiekvalitet innenfor den økonomiske ramme universitetet har.
La oss starte der. Så må tidsplanen, fakultetenes sammensetning og geografi være elementer i diskusjonen, men målet må være klart; UiT må være organisert slik at vi alltid skal ha gode, attraktive og relevante utdanninger, forskning i verdensklasse, at vi er gode på kommunikasjon og innovasjon til beste for landsdelen, landet og verden.
Jeg ser fram til mange gode bidrag og innspill i den åpne høringsprosessen som nå er i gang.