Yakutsk - kaldt klima og varme mennesker

Syv timers flytur øst for Moskva ligger Yakutsk – hovedstad i republikken Sakha Yakutia (som er en del av Russland).

Av Husebekk, Anne
Postet 19.12.2016 21:14

Anne Husebekk Yakutsk.jpg

Her bor en million innbyggere fordelt på et areal som er 7 ganger Frankrikes. Mange av innbyggerne er av tyrkisk opprinnelse, og førstespråket er ikke russisk. I tillegg til innbyggere av tyrkisk og russisk opprinnelse, finnes det 14 urfolksgrupper i republikken.

Yakutsk har 300 000 innbyggere, -40--50 grader Celsius vinteren gjennom. North-Eastern Federal University (NEFU) har 18 000 studenter og er et klassisk breddeuniversitet. UiT har hatt samarbeid med universitetet i mange år, og vi dro til NEFU for å signere avtaler med universitetet på overordnet nivå og med det medisinske fakultetet.

NEFU og UiT er begge universitet i det sirkumpolare området, et område med spredt bosetting og barske klimatiske forhold. Vi er begge aktive i University of the Arctic (UArctic) i ulike tematiske nettverk. Begge universitet har en tydelig internasjonal profil. Ekstraktiv industri er viktige i begge områder; i tillegg til olje og gass, har Sakha-republikken stor diamantindustri.

Reindrift er en viktig næringsvei for urbefolkningen.

Den norske delegasjonen besto av representanter fra UiT, den norske ambassadøren i Russland Leidulf Namtvedt, Radina Trengereid fra den norske ambassaden og representanter fra International Centre for Reindeer Husbandry. Besøket startet med et seminar om fremtidig bruk av reinkjøtt i industriell sammenheng arrangert av Arktisk Råd EALLU prosjektet og Northern Forum. Delegasjonen hadde møter med flere fakultet og universitetets rektor Evgenia Mikhailova. NEFU feiret sitt 60 års jubileum under vårt besøk.

Hva kan UiT oppnå med samarbeidet? NEFU er et av Russlands store og gode universitet med betydelig internasjonal publisering og internasjonalt samarbeid. Det er allerede 3 initiativ knyttet til samarbeide innen medisinsk forskning og to pågående prosjekt i samfunnsvitenskapelig forskning. Det er et samarbeid innen reindrift og urfolksspørsmål. Og det er et potensial for videre utvikling av samarbeidet.