En felles arktisk agenda

Samarbeid har preget historien om mennesker som har bodd og livnært seg i arktiske strøk.

Av Husebekk, Anne
Postet 20.09.2016 09:44

kenneth ruud joint arctic agenda

Den samiske kulturen kjenner ingen landegrenser i nord. Den kvenske befolkningen flyttet over landegrensene, og pomorhandelen er eksempel på grenseløst samarbeid. 
Innenfor universitetssektoren er University of the Arctic en stor samarbeidsarena mellom mer enn 100 universitet i det arktiske og subarktiske området.  Det har vært et stort prosjektbasert samarbeid mellom de arktiske universitetene i Finland, Sverige og Norge med bilateralt samarbeid. 

I lys av en økende global interesse for arktiske spørsmål har UiT Norges arktiske universitet lansert en felles arktisk akademisk agenda, Joint Arctic Agenda, med tre av våre samarbeidsuniversitet: Luleå tekniske universitet, Universitetet i Oulo og Universitetet i Rovaniemi.

Målet med dette samarbeidet er å bli enda bedre rustet til å møte et arktisk kunnskapsbehov. Gjennom et tettere samarbeid på flere områder er ambisjonen også å bli en sterkere arktisk stemme. Under den felles arktiske agendaen vil vi øke attraktiviteten for studenter og ansatte og gjøre oss enda sterkere bemerket med utdanning, forskning, innovasjon og formidling både nasjonalt og internasjonalt. Sammen kan vi utvikle sterkere fagmiljø, høyere kvalitet på utdanning og økt innovasjon ved å forene krefter i flere sammenhenger.

Noen av satsingsområdene i samarbeidet er disse:

  • Felles kurs- og utdanningsprogram
  • Forskningssamarbeid innen velferdssamfunnets utfordringer, bedrifts- og økonomiutvikling med tanke på fornybar energi og industri som har høyeste miljøstandard
  • Mer samarbeid på tvers av landegrensene for økt innovasjon
  • Kunnskapsutveksling gjennom å lage flere møteplasser 

Arctic  Frontiers-konferansen i Tromsø vil være en møteplass og en samarbeidsarena.

Utfordringer og muligheter i Arktisk kjenner ingen grenser. Derfor intensiverer vi gjennom Joint Arctic Agenda også samarbeidet på viktige områder som forskning, utdanning og innovasjon, på tvers av landegrensene.