5000 møter på en uke

Som rektor har jeg mange møter. Dette blir en god uke, for jeg skal ha 5000 viktige møter.

Av Husebekk, Anne
Postet 16.08.2016 12:24

I dag starter et nytt studieår ved UiT. Vi skal ta imot rundt 5000 nye studenter. Jeg gleder meg til å møte de fleste ansikt til ansikt på velkomstmøter i Tromsø på tirsdag, Alta på onsdag, Harstad på torsdag og Narvik på fredag.

Det er møter preget av store forventinger. De nye studentene har forventinger til oss som universitet og til vertsbyene de skal bo i. De forventer et godt og relevant studietilbud med undervisning og veiledning som holder høy kvalitet. De forventer å bli tatt godt imot av medstudenter, ansatte og nye “sambygdinger”. De forventer en tid ved UiT som de kan tenke tilbake på som de beste årene i livet.

Vi forventer at de viser interesse for fag og universitet, at de viser solidaritet og omsorg for hverandre; at de er bevisst at de er privilegert og at de engasjerer seg i kulturliv, foreninger, debatter og saker. Vi forventer at de er kritiske til det bestående og bidrar til å utvikle fag, kunnskap og, etter hvert, arbeidsliv med ny kompetanse.

De nye studentene blir en del av et stort fellesskap. UiT har 15000 studenter og nesten 4000 ansatte fordelt på 10 lokalisasjoner i hele landsdelen, fra Mo i Rana i sør til Longyearbyen i nord. Det er ansatte og studenter fra mer enn hundre land, med ulike livssyn, ulik seksuell legning, ulik bakgrunn og ulike livssituasjoner. Dette mangfoldet er en stor styrke og verdifullt som bidrag til et rikere fellesskap.

De nye studentene blir også inkludert i en landsdel med store muligheter, rike ressurser og stor framtidstro. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for å realisere disse mulighetene, og derfor er de nye studentene den viktigste ressursen vi har. Ta godt imot dem!

Postet i studenter