Sjakk-OL - helt konge!

Tromsø har opplevd et sjakkeventyr, og det tror jeg deltakerne i Sjakk-OL også har gjort.

Av Husebekk, Anne
Postet 15.08.2014 10:28

Det var magisk stemning i det gamle tomgodslageret til Mack når spillet ble satt i gang; 1300 spillere, lagledere, publikum, frivillige og journalister. Journalistene flokket seg rundt sjakkongen Magnus, og hele Norge fulgte NRK sine sendinger fra Tromsø.

Hvorfor støttet UiT sjakk-OL?

 

Blant annet fordi sjakk handler om konsentrasjon, ferdigheter og hukommelse, og motiverer til analytisk og kreativ tenkning. Egenskaper som er selve kjernen i universitetets virksomhet.

 

Mange av de typiske trekkene ved en god sjakkspiller, er også egenskaper vi finner hos gode forskere og gode undervisere. De har evne til å konsentrere seg om sine ofte nokså smale forskningsfelt på en slik måte at de ender i verdenstoppen, de er med på å flytte forskningsfronten, de må kunne bruke mye tid på sin problemstilling. Til forskjell fra sjakk, kan resultatene være fremskritt som kan få samfunnsmessige konsekvenser, men tilnærmingen er den samme; kunnskap, nysgjerrighet og evne til å konsentrere seg om en oppgave. Sjakk-OL er en lagsport der de individuelle prestasjonene er viktige. Det er det i forskning også. Sjakk er internasjonal og 180 nasjoner deltar i OL. Også forskningen er universell, og en god forsker er både individualist og lagspiller. På alle nivå i skolen og på toppidrettsgymnas undervises det i sjakk, og sjakklegenden Garry Kasparov er talsmann for å bruke sjakkopplæring i skolen med tanke på sjakk-kunnskaper, men også som et redskap for å gi barn systemforståelse, evne til strategisk planlegging og mulighet til likeverdig samhandling med motstandere på tvers av rase, religion og sosial status. Det betyr at opplæring og utdanning er i fokus akkurat som ved universitetene.

 

Sjakk er et komplisert og krevende spill. Hva betyr arv, hva betyr miljø og hva betyr hard trening? Henrik Carlsen, pappaen til Magnus, mener at minst 10.000 treningstimer må til for å bli stormester. Det hadde Magnus i en alder av 13 år. Det betyr at Magnus hadde nedlagt fem fulle årsverk i sjakktrening før han ble 13 år. En god sjakkspiller har evne til å være nysgjerrig, tilegne seg kunnskap og fokusere på en oppgave over tid. Disse evnene kan kanskje tilskrives arv. Men lysten til å bruke evnene på sjakk, er mer miljøbetinget. Sjakk handler om nysgjerrighet og vilje til å prøve nye kombinasjoner, nye trekk.

 

Når studentene våre starter sine studier neste uke, står kritisk, analytisk og kreativ tenking sentralt. Utdanning og sjakk har mye til felles. Det første trekket avgjør ofte det siste.