Finnmark er viktig

Finnmark er viktig. Vårt største fylke er vidstrakt, vakkert, ekstremt, stor-slått, krevende og kontrastfylt. Men det er først og fremst viktig.

Av Husebekk, Anne
Postet 19.06.2014 13:23

Derfor vier vi Finnmark spesiell oppmerksomhet i siste nummer av vårt kunnskapsmagasin Labyrint.

Vår landsdel er i en rivende positiv nærings- utvikling. Energi, mineraler, fiskerinæring og reiseliv er i vekst, og økt næringsaktivitet fordrer bedre logistikk, beredskap og andre tjenester. Over alt er det behov for økt kompetanse og for kunnskap og mennesker som kan fylle viktige stillinger og bidra til viktige samfunnsoppgaver. Kompetanse er den vesentligste innsatsfaktoren for veksten i nord.

Denne utviklingen var en viktig del av begrunnelsen for at Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø slo seg sammen til en ny institusjon, UiT Norges arktiske universitet, for snart ett år siden. Grunnlaget for fusjonen, den andre UiT har gjennomført på fem år, er erkjennelsen av at en større organisasjon har bedre forutsetninger for å bidra til vekst i landsdelen. I vår felles søknad til Kunnskapsdepartementet skrev vi at «sammen kan vi sikre en stor og slagkraftig institusjon med tilhørighet også i Finnmark, og som vil hevde seg godt i konkurransen om studenter og forskningsmidler».

Det tar mange år før vi kan høste full gevinst av fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, men allerede når det første studieåret som én institusjon nærmer seg slutten, kan vi se tilbake på minst to gledelig forhold.

Det første er knyttet til utviklingen av ny fagtilbud. Vi tilbyr nå ingeniørutdanning i Finnmark, vi videreutvikler de helsefaglige utdanningene, etablerer en idrettshøgskole og tilbyr UiTs femårige lærerutdanning både i Tromsø og Alta. Gjennom disse tilbudene, som supplerer de eksisterende tilbudene i blant annet reiseliv og sosialfag, leverer vi viktig kompetanse til arbeids- og næringsliv i Finnmark og bidrar med det til å muliggjøre fortsatt vekst og positiv utvikling.

Det andre er konkurransekraften, som var en viktig del av begrunnelsen for fusjonen. Det ble slik vi ønsket, men knapt torde å håpe på: Et rekordstort antall unge mennesker har valgt å søke studier ved UiT høsten 2014. Økningen i søkere med UiT som førstevalg er på 13,2% og langt større enn for de andre universitetene i Norge. Og økningen i Finnmark er spesielt stor og spesielt gledelig: Antallet søkere til utdanningene i Finnmark er mer enn fordoblet. Dette viser at UiT tilbyr studier som er populære, at studiemiljøet ved UiT har godt omdømme og at campusene våre er attraktive.

Studentene våre får en utdannelse som forbereder dem godt på den fremtidige yrkeskarrieren, og tilbudet vårt er orientert mot behovene i Nord-Norge samtidig som vi har internasjonal gjennomslagskraft. Vi er glade for at studenter setter pris på dette og søker seg til UiT, både i Troms og i Finnmark.

Dette innleget står også på trykk i siste nummer av UiTs kunnskapsmagasin Labyrint.