1220WencheKjæmpenes01.jpg
1220WencheKjæmpenes01.jpg
Institutt for barnevern og sosialt arbeid wenche.kjaompenes@uit.no 78450476 47280195 +47280195 ALTA ALTA D113

Wenche M. Kjæmpenes


Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap

En uventet feil oppstod : Søk feilet:Forskningsinteresser

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Medlem i forskningsgruppe


En uventet feil oppstod : Søk feilet: