Turid Jakutsk.JPG
Turid Jakutsk.JPG
Institutt for språk og kultur turid.a.wahler@uit.no +4777644286 995 95 068 Tromsø

Turid Austin Wæhler


Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).

Stillingsbeskrivelse

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, Institutt for språk og kultur

Hovedfokuset i min forskningsvirksomhet er internasjonalt samarbeid om helse og beredskap i Arktis. Doktorgradsprosjektet mitt handler om norsk-russisk samarbeid om helse og beredskap på Svalbard. Lang avstand til helsetjenester, harde klimatiske forhold og økt press på eksisterende ressurser, er sentrale elementer når helse og beredskap på Svalbard diskuteres.

Som tidligere rådgiver i global helse og internasjonalt samarbeid ved UiT, har jeg koordinert en rekke prosjekter sammen med en rekke ulike fagpersoner og institusjoner i inn- og utland.

Jeg er dessuten en av UiTs representanter i den norske forskerskolen i global helse (NRSGH), og engasjert i Global Helse Norge og i Norsk forum for global helseforskning.

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Rådgiver. I forskningspermisjon til mars 2023.  

 

Jeg tilhører forskningsgruppen Russian Space: Concepts, Practices, Representations (RSCPR)

 

 


 • Wæhler, Turid Austin. Health Through the Space Lens. Fictional Representations of Health and Illness in Svalbard's Mining Towns in the 1950s.. Poljarnyj Vestnik 2022. ISSN 1500-7502.s doi: https://doi.org/10.7557/6.6572.
 • Wæhler, Turid Austin; Ingebrigtsen, Tor. Health risks, emergency preparedness and Norwegian-Russian cooperation on Svalbard. A systematic review. International Journal of Circumpolar Health 2022; Volum 81 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2022.2049055.
 • Wæhler, Turid Austin. ‘Et trøblete naboskap: konflikten rundt Rogun-demningen i Tadsjikistan.’. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (3). ISSN 0801-7220.
 • Wæhler, Turid Austin. Can Norway and Russia coordinate efforts in healthcare and emergency preparedness on Svalbard? Health risks, emergency preparedness and Norwegian- Russian cooperation on Svalbard. Svalbard Science Forum 2021 2021-11-02 - 2021-11-03 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Covid-19 har kommet til Svalbard: Sykehuset har seks sengeplasser. Tåler Svalbard et stort koronautbrudd?. Forskning.no 2021. ISSN 1891-635X.
 • Wæhler, Turid Austin. Norwegian-Russian Collaboration on Svalbard: How Coexistence in a Small Mining Community Can Shed Light on Bilateral Cooperation in the Arctic. The International Council for Central and East European Studies (ICCEES) World Congress 2021-08-02 - 2021-08-08 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Staying healthy at 78 degrees north? Health challenges on Svalbard. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Symmetrisk naboskap? Norge og Russland på Svalbard. Novemberseminaret 2020-11-19 - 2020-11-19 2020.
 • Wæhler, Turid Austin. Økt turisme legger press på helsetjenester i Arktis. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Wæhler, Turid Austin. Coal Mining and Health on Svalbard. MINING IN CONTEXT: SVALBARD AND ELSEWHERE 2020-02-07 - 2020-02-09 2020.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden. 2019.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen 2018. ISSN 1891-6147.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Wæhler, Turid Austin; Brenn, Tormod. Hjertelig utdanningssamarbeid over landegrensene. UiT Helseblogg 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Grandin, Jakob. Sustainable universities?. Norwegian Research School of Global Health blog 2018.
 • Wæhler, Turid Austin. Til tjeneste for gravide i utlandet. Pingvinavisa 2018.
 • Wæhler, Turid Austin. Fra Obamas kontor til UiT – med blikk for verdens helseutfordringer. (data) uit.no 2018.
 • Anda, Erik Eik; Borch, Kristin Benjaminsen; Nedberg, Ingvild Hersoug; Hasvold, Toralf; Lorentzen, Tor Gisle; Wæhler, Turid Austin. Globalt samarbeid gir lokale gevinster. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Senter for arktisk og global helse(SAG). Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia. Samarbeid om arbeidshelse i nord 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.. 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.
 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.
 • Wæhler, Turid Austin. Skal hjelpe russere til bedre helse. High North News 2017.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.
 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. 2016.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.
 • Wæhler, Turid Austin. ‘Vanskelig vannfordeling.’. Aftenposten Innsikt 2012 (8). ISSN 1890-6931.
 • Wæhler, Turid Austin. Water Management in Central Asia: The Local Perspective. 2012.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen.   CV

  Utdannelse

   

  2012 – 2013: Mastergradstudier (MSc) i russisk- og østeuropastudier ved Universitetet i Glasgow. 

   

  2010 - 2012: Mastergradstudier (MA) i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Tromsø. 

    

  Arbeid

  2019 - Forsker ved Institutt for språk og kultur (ISK), UiT Norges arktiske universitet

   

  2019 - Rådgiver (10 %), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

   

  2015 - Rådgiver Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (forskningspermisjon til mars 2023).

   

  2013 - 2015: Rådgiver i Norges sjømatråd. 

   

  2009 - 2010: Praktikant ved Den norske ambassaden i Kasakhstan.