Trine Sandmo


Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

 


  • Kristin Østerholt, Lilja Marlen Johannessen, Trine Sandmo, Johannes Foss Sigurdson, June Audsdotter Stafsnes :
    Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th (Versjon 1.0)
    American Psychological Association (APA) 2020

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


    Undervisning

    Referanseverktøyet EndNote (https://uit.no/ub/skriveogreferere/endnote)