Trine Sand Bakken


Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter (permisjon til 31.07.24)

Stillingsbeskrivelse

Underviser i norsk for internasjonale studenter

A1, B1 og NOR-0035/NOR-0036 (trinn 3)