Torun Granstrøm Ekeland
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Torun Granstrøm Ekeland
Lærerut. og pedagogikk campus Alta torun.g.ekeland@uit.no +4778450185 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Ekeland, Torun Granstrøm


Førsteamanuensis


 • Ekeland, Torun Granstrøm. The "Edginess" of Creating and Renewing a Searvelátnja - a Sámi Shared Room in a City in Northern Norway.. Dieđut 2022. ISSN 0332-7779.
 • Afonkina, Iuliia; Bigell, Werner; Chernik, Valerii; Ekeland, Torun Granstrøm; Kuzmicheva, Tatiana; Stien, Kirsten Elisabeth; Zoglowek, Herbert. Encounters in and with Summer Camps—Happy Childhood, Alternative Bildung, or What?. Education Sciences 2021; Volum 11 (10). ISSN 2227-7102.s doi: 10.3390/educsci11100567.
 • Ekeland, Torun Granstrøm. Designing and Reflecting on Process Quality: A Case Study of Encounters and Clashes among First-year Students in Teacher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2021.1958253.
 • Ekeland, Torun Granstrøm. Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making. Scandinavian Journal of Educational Research 2017; Volum 61 (3). ISSN 0031-3831.s 319 - 332.s doi: 10.1080/00313831.2016.1147067.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Disconcertments in Knowledge Practices in Teacher Education: Collaborative Interrelations in Shared Rooms.. Journal of Education and Human Development (New York) 2015; Volum 4 (3). ISSN 2334-296X.s 199 - 207.s doi: 10.15640/jehd.v4n3a21.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida". (data) (fulltekst) Science & Technology Studies 2013; Volum 26 (1). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.s doi: 10.23987/sts.55308.
 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida. Science & Technology Studies 2012; Volum 25 (2). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.
 • Ekeland, Torun G.. Dataspill som kulturmøter i sosiale kontekster. Tidsskrift for kulturforskning 2009; Volum 8 (1). ISSN 1502-7473.s 17 - 30.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Seks turer i fortellingenes skoger : om innovative utviklingsprosesser og kunnskapsmøter. Digital kompetanse 2006 (1). ISSN 0809-6724.s 44 - 56.
 • Ekeland, Torun G.. Fortid som fortellinger - i turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi. Primitive tider 2001; Volum 4. ISSN 1501-0430.s 101 - 112.
 • Ekeland, Torun G.. Kommentar til kommentarene. Primitive tider 2001; Volum 4. ISSN 1501-0430.s 121 - 124.
 • Ekeland, Torun G.. Museumsdidaktikk som kunnskapsfremstillernes dilemma. Nordisk Museologi 1999 (1). ISSN 1103-8152.s 3 - 14.
 • Ekeland, Torun Granstrøm. "En lesning av Jane Flax: postmodernism and gender relations in feminist theory". K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge 1993 (15). ISSN 0800-868X.s 48 - 55.
 • Ekeland, Torun Granstrøm. By-samiske utfordringer. Kampen om å etablere og videreutvikle egen samisk grunnskoleklasse i en nordnorsk by.. Samfunnsfagkonferanse. Nettverkskonferanse. 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Ekeland, Torun Granstrøm. The "Edginess" of Creating and Renewing a Sámi Searvelátnja/Shared room in a City in Northern Norway.. Sámi Educational Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Torun G. Ekeland og Kirsten E. Stien, UiT, ILP, campus Alta Kort sammendrag av arbeidet i prosjektet Sami Children Voices, høst 2016: 1. Presentasjon av kapittelutkast i forskningsprosjektet: Engaging the Voices of Sámi Children. Workshop Research group: Narrating the Postclonial North.. Seminar 2016-10-12 - 2016-10-12 2016.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Observing knowledge practices in Sami teacher training education.. Narrating the postcolonial North. 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Siida Negotiating: designing and ontics. 4S Society for social studies of Science 2013-10-09 - 2013-10-13 2013.
 • Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm. Et nytt fakultet i Nord?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten Elisabeth. Postkoloniale møter i grunnskolens kunnskapspraksis. LIFT-faggruppas seminarrekke 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten Elisabeth. Et nytt fakultet i nord?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.
 • Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm. Praksisformidling og kunnskapstradisjon. 2012.
 • Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G.. Nettstedet: Digital kompetanse og spill. 2009.
 • Ekeland, Torun G.. Utprøving av dataspill i ulike læringskontekster. NFF-konferansen 2008 (omtale) 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.
 • Ekeland, Torun G.. Dataspill som multimodal tekst : en undersøkelse av situering av dataspill i øvingsskolen. Digital kompetanse og læring (omtale) 2008-05-08 - 2008-05-09 2008.
 • Ekeland, Torun G.; Byrkjeflot, Liv. Digital kompetanse og spill. (omtale) 2008.
 • Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G.. Dataspill og læring - presentasjon om spillutvikling. Digitale medier og didaktisk design. Danmarks pædagogiske universitet, Institutt for pædagogisk antropologi 2007-04-25 - 2007-04-25 2007.
 • Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G.. Lider lærere av teknofobi?. (omtale) Utdanning 2007. ISSN 1502-9778.s 3 - .
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida". 2006.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida". ITU-konferansen "Kreative dialoger" 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden. IKT-konferansen "Alle kan" 2005-01-26 - 2005-01-27 2005.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA). ITU-konferansen "Kreative dialoger" ved Universitetet i Oslo (omtale) 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida. (fulltekst) ITU skriftserie 2005.s 1 - 18.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida som en digital læringsarena. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-11-01 - 2004-11-02 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spillet om fortida. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Dataspill - spill om det kollektive minnet. (omtale) 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående. IKT-konferansen for Troms 2004 2004-11-25 - 2004-11-26 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida. Samling i Tromsø for landsbaserte læremidler 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida. Forsight-konferanse, Universitetet i Tromsø 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden. ITU-konferanse "Digital agenda", Universitetet i Oslo 2004-10-14 - 2004-10-15 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-06-08 - 2004-06-09 2004.
 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden. 2003 (12) ISBN 8279380922.
 • Ekeland, Torun G.. "Fortidsminner" som kulturens fortellinger om seg selv. (omtale) Viten (www.viten.com) 2001.s 1 - 8.
 • Ekeland, Torun G.. Arkeologisk kunnskap som sosial konstruksjon. Genealogi som redskap for en polysemisk representasjon av fortidig materiell kultur i skolens undervisning. 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Alta, Btr. 1-2-3