Bilde av Kanck-Jørgensen, Tore
Bilde av Kanck-Jørgensen, Tore
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tore.jorgensen@uit.no +4777646828 Tromsø HHT 01.413

Tore Kanck-Jørgensen


Nestleder studier

Stillingsbeskrivelse

Nestleder ved Handelshøgskolen  - Studier

Nestleder har ansvar for at virksomheten innenfor studieområdet gjennomføres i tråd med vedtatte strategier og mål, I dette inngår:

  •  et overordnet ansvar for studieporteføljen på Handelshøgskolen ved UiT og spesielt ansvar for fastsettelse av undervisningskabalen ved campus Tromsø
  •  et hovedansvar for fremdrift og kvalitet i arbeidet til utdanning og utviklingsgruppene (UUTene)
  • at for at studieprogrammet/-ene er tilrettelagt med sikte på et godt læringsmiljø 
  • ansvar for at den faglige virksomheten i studieområdet blir profilert utad, spesielt gjennom samhandling med næringslivet
  • ledende ansvar for at kvalitetssikringstiltak gjennomføres og at studentevalueringer følges opp i samarbeid med studentene