Bilde av Sollied, Sissel
Bilde av Sollied, Sissel
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk sso005@uit.no +4777646489 + 47 416 456 12

Sissel Sollied


Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Undervisningstema:

Veiledning og fasilitering av individ- og gruppebasert kompetanseutvikling i kommunikasjonsanalyse, og utforming av utviklingsstøtte i pedagogisk kontekst, og samspill i nære relasjoner

Grunnleggende kommunikasjonsutvikling, funksjonshemming og kommunikasjonsvansker

Video som analyse- og veiledningsredskap

Utvikling av relasjonskompetanse og kultursensitivitet i flerkulturelt arbeid

Serifisert Marte Meo veileder (www.martemeo.no)

Serifisert ICDP veileder (http://www.icdp.no)

Serifisert ICDP trener (http://www.icdp.info/)

 

Sissel Sollied har en doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UIT), 2009. Hun er ansatt som førstemananuensis i spesialpedagogikk fra 2015, etter tre år som postdoktor i veiledning ved UIT. Fra november 2013 - mai 2014 på forskningsopphold på Waikato Universitet i New Zealand.

Sollied er medlem av forskergruppe i veiledning ved instituttet, og har i fire år, 2012 – 2016, vært convener av nordisk nettverk i veiledning under NERA (http://www.nfpf.net/).

Sollied har utdanningsbakgrunn som spesialpedagog, cand polit. i pedagogikk og ph.d. i pedagogikk, med fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidserfaring fra PPT, Statped og Barnehabilitering, i særlig grad knyttet til utredning og veiledning i miljøene rundt barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser.  Hun har det siste desennium arbeidet i høgskole og universitet, både i forhold til profesjonsutdanninger, og pedagogikk og spesialpedagogikk.

Sollied er opptatt av kommunikasjon.  Forskningsinteresser ligger i møtepunktene mellom ulike perspektiver og erfaringer i møtet med de som har ansvar for å gi utviklingsstøtte og omsorg for mennesker med funksjonsnedsettelser. Et hovedfokus handler om hvordan veiledningsprosesser kan organiseres slik at de gir økt viten og empowerment til deltakerne.

Siden 2013 har Sollied samarbeidet med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir), og har vært engasjert som ICDP-trener i opplæring av ansatte i krisesenter. Dette arbeidet er en del av Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» i perioden 2014–2017.


 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen, Sissel Sollied :
  Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?
  IntechOpen 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied :
  Ulike perspektiver former veilederrollen.
  Universitetsforlaget 2021
 • Rita Chawla-Duggan, Rajani Konantambigi, Michelle Mei Seung Lam, Sissel Sollied :
  Double Stimulation and Transformative Agency through Video Modalities with Young Children –A cross-national study of pedagogic relationships in families
  Pedagogy, Culture & Society 2020 DATA / DOI
 • Rita Chawla-Duggan, Rajani Rajani Konantambigi, Michelle Mei Seung La, Sissel Sollied :
  A visual methods approach for researching children’s perspectives: capturing the dialectic and visual reflexivity in a cross-national study of father-child interactions
  International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice 2019 ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied :
  The Role of Parents in Cooperative Relationships between Parents and Professionals
  Journal of Pediatric Disorders and Neonatal Care 2018 ARKIV
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid :
  Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage
  Spesialpedagogikk 2017
 • Sissel Sollied :
  Trådene samles
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk, Mette Christensen, Tina Harmon :
  Arbejdsmåden
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Forhold som påvirker relasjonelle arbeidsprosesser
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Et relasjonelt perspektiv anvendt I videoanalyse I team
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Video som arbeidsredskap
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk :
  Indledning
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Er empowermentbegrepet forbeholdt spesielle grupper, eller er det et allmenngyldig begrep
  Universitetsforlaget 2013
 • Sissel Sollied :
  Ulike perspektiver former veilederrollen
  Universitetsforlaget 2010
 • Sissel Sollied :
  I mangel på ord
  Universitetsforlaget 2009
 • Sissel Sollied :
  Der Kindergarten - eine inkludiernde Arena für Kinder mit multiplen Behinderungen und Kommunikationsschwierigkeiten?
  Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG 2008
 • Sissel Sollied :
  Veiledning av familier med mennesker med multifunksjonshemming
  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2005
 • Sissel Sollied :
  Veiledning til foreldre til barn med uvanlig kommunikasjon
  Norsk tidsskrift for logopedi 2005
 • Sissel Sollied :
  НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК КОНЦЕПТ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION
  2021
 • Sissel Sollied :
  EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS
  2020
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk, Mette Christensen :
  Videoanalyse i team - at skabe og dele viden i udviklingsstøttende netværk
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Heidi Sollied, Signhild Skogdal, Siri Sollied Madsen :
  Når refleksjon og faglig skjønn abdiserer
  Nordnorsk debatt - Nordlys 31. oktober 2022 FULLTEKST
 • Sissel Sollied :
  EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION
  2021
 • Sissel Sollied :
  The role of parents in cooperative relationships between parents and professionals.
  2019
 • Sissel Sollied :
  EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS
  2019
 • Sissel Sollied :
  Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv - Erfaringer med ICDP-programmet i skole og barnehage.
  2016
 • Sissel Sollied, Astrid Kleppe Flacke :
  Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentervirksomhet
  2016
 • Sissel Sollied, Astrid Kleppe Flacke :
  Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre.
  2016 ARKIV / DATA / FULLTEKST
 • Sissel Sollied :
  Supporting children with severe disabilities using reflective approaches - challenges and possibilities. Working in teams around children with severe disabilities – what are the challenges? How can video be used as a tool in this work?
  2016
 • Sissel Sollied :
  EXAMINING THE PARENTS’S ROLE IN THE COOPERATION WITH PROFESSIONALS.
  2015
 • Sissel Sollied :
  Parents' role in the cooperation with professionals
  2014
 • Sissel Sollied :
  Empowerment, video analysis, facilitating prosesses in groups around children with disabilities
  2014
 • Sissel Sollied :
  Believing communication is possible: Using video analysis in research
  2014
 • Toril Sverdrup, Siri Sollied Madsen, Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum :
  De utrolige programmene
  Nordlys 25. februar 2014
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid, Toril Sverdrup :
  Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse
  Nordlys 14. februar 2014
 • Sissel Sollied :
  Utviklingsstøtte for mennesker med funksjonsnedsettelse. Gruppebasert videoanalyse. Veiledningsprosesser mot økt felles forståelse og viten
  2014
 • Sissel Sollied :
  Believing Communication is Possible. Working with Families of Disabled Children
  2014
 • Sissel Sollied :
  A kommunikáció lehetőségében való hit- video használata a fogyatékos gyerekek családjaival való munkában Video som arbeidsredskap i arbeidet med barn med kommunikasjonsvansker
  2014
 • Sissel Sollied :
  Communication Development - working with adolescents with multiple disabilities: A Norwegian study
  2013 ARKIV
 • Kirsten Sivertsen Worum, Sissel Sollied :
  Problematiske merkelapper på barnehagebarn
  Nordlys 23. november 2013 ARKIV
 • Sissel Sollied :
  The Effect of Counseling in the Practical Field of Special Education
  2011
 • Sissel Sollied :
  Empowerment og mennesker med multiple funktionsnedsættelser
  VIKOM-bladet 2010
 • Sissel Sollied :
  Undring og ubehag. Et blikk på effekten av veiledning i spesialpedagogisk praksis
  UiT Norges arktiske universitet 2009
 • Sissel Sollied :
  Det fins forskjeller som skaper en forskjell. - Samspillsanalyse ut fra et dilemmaperspektiv. Forelesning med utgangspunkt i pågående doktorgradsarbeid
  2008
 • Sissel Sollied :
  Veiledning og refleksjon
  2007
 • Sissel Sollied :
  Veiledningsbegrepet, veiledningsprosessen, veilederrollen
  2007
 • Sissel Sollied :
  Veiledning med et relasjonistisk fokus
  2007
 • Sissel Sollied :
  Når metoder blir for metodiske. Et innlegg med kritiske tenkning og refleksjon over arbeidsmåter, og over hvordan det lille barnet har det når det blir iverksatt trening og stimulering innefor en streng metodisk ramme
  2006
 • Sissel Heidi Sollied, Birgit Kirkebæk, Per Lorentzen :
  Kommunikasjon handler ikke om belønning
  Spesialpedagogikk 2003
 • Sissel Sollied :
  Veileter eller veileder - video som arbeidsredskap
  01. januar 2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →