Rie Risby Debel Jensen


Sykepleie Bsc i Hammerfest

Stillingsbeskrivelse

Høgskolelærer

UiT- Campus Hammerfest

 Forskningsinteresser

Distrikssykepleie med fokus på akuttmedicin og beredskab