Personkort bilde

Renathe Jakobsen

Stipendiat, organisasjon og ledelse Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Har interesse for forskning innen organisering, strategi, styring og ledelse i kommunal sektor.  

 

Publikasjoner:

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

 

Har også interesse for forebyggende helsearbeid, og har et publisert bidrag i Dagens Medisin om lokale skadedata som lokomotiv i det forebyggende helsearbeidet for forebygging av skader og ulykker

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/03/09/lokale-data-forebygger-lidelser/

 

 

Underviser i BED2129 "Å lede medarbeidere"

Jobber som stipendiat innen organisasjon og ledelse. Forskningsfelt er styring og ledelse av prosjekter i kommunal sektor

[Loading...]

Medlem i forskergruppe
Vedlegg:
  • CV (pdf)