Philipp Conzett


Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk

Stillingsbeskrivelse

(Pågåande oppgåver og prosjekt)


 • Philipp Conzett, Koenraad De Smedt :
  Guidance for Citing Linguistic Data
  MIT Press 2022 ARKIV / DOI
 • Helge Sandøy, Philipp Conzett, Gjert Kristoffersen, Agnete Nesse :
  Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I)
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2020 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  National Curation Network Project in Norway
  2023 PROSJEKT
 • Rory Macneil, Philipp Conzett, Jonathan Crabtree :
  Enhancing discoverability through passage of PIDs and metadata between research tools, using RSpace - Dataverse as an example
  2023
 • Philipp Conzett, Wim Hugo :
  Panel on Sustainable Architecture Options for Dataverse
  2023 PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Panel on Sustainable Architecture Options for Dataverse. Introduction
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Vyacheslav Tykhonov, Rolf Andersen, Loïc Bergeron, obiajulu Odu :
  Cloud Migration of DataverseNO
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Jonathan Crabtree, James Myers :
  Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC)
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett, Ingrid Dillo, Francoise Genova, Natalie Harrower, Vasso Kalaitzi, Mari Kleemola m.fl.:
  Towards a European network of FAIR-enabling Trustworthy Digital Repositories (TDRs) - A Working Paper
 • Philipp Conzett :
  5 år med DataverseNO – kort historikk
  2022 PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Participation in panel discussion on research data management
  2022
 • Philipp Conzett, Leif Longva, Karl Magnus Nilsen :
  DataverseNO - A National, Generalist Repository for Data from the Long Tail of Research
 • Philipp Conzett :
  Dataverse Community Survey 2022 – Data
  2022 DATA / OMTALE
 • Philipp Conzett :
  Dataverse Community Survey 2022 – Report
  2022 FULLTEKST / DATA
 • Philipp Conzett, Svein Høier :
  Innspelsmøte om prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskingsdata, 9. november 2022
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal Certification of DataverseNO
  2022 ARKIV / PROSJEKT
 • Adil Hasan, Philipp Conzett :
  Building a research data archive - what flavour should it be?
  2022 ARKIV
 • Philipp Conzett, Jonathan Crabtree, James Myers :
  Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC)
  2022 ARKIV
 • Philipp Conzett, Helene N. Andreassen :
  Adapting flexible metadata support in Dataverse to the needs of domain-specific repositories – the case of The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Curation Support in DataverseNO
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett, John Graybeal :
  Metadata Schemas in Dataverse
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Repository Experiences on Certification: DataverseNO
  2021 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal certification of DataverseNO
  2021 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Gjenfinning og gjenbruk av forskingsdata – ei praktisk innføring i FAIR-prinsippa
 • Philipp Conzett :
  Innlegg
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Lauren Gawne, Andrea Berez-Kroeker, Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, Koenraad De Smedt, Christopher Cox m.fl.:
  Using the Tromsø Recommendations to cite data in language work
  2021 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Organisering, styring og finansiering av infrastrukturar for FAIR forskingsdata og særleg relevante forvaltingsdata for forsking: Kva er føresetnaden for å lykkast innanfor mitt område, og kva betydning og verdi vil det ha å lykkast for forskning? Innspel til Datainfrastrukturutvalet
  2021 PROSJEKT / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  CoreTrustSeal certification of DataverseNO: Lessons learned and impact
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: Building a national research data management support service based on the Dataverse software
  2021 ARKIV
 • Philipp Conzett :
  File-level identification support in Dataverse and DataverseNO
  2021 ARKIV / PROSJEKT
 • Philipp Conzett :
  Subject Matter Expert Input
  2020 ARKIV / OMTALE
 • Philipp Conzett :
  Kor FAIR er norske språkdata?
  2020 ARKIV
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: A national repository for research data from Norway
  2020 PROSJEKT / ARKIV
 • Lauren Gawne, Helene N. Andreassen, Andrea Berez-Kroeker, Lauren B. Collister, Philipp Conzett, Koenraad De Smedt m.fl.:
  Using the Tromsø Recommendations to cite linguistic data
  2020
 • Lauren Gawne, Helene N. Andreassen, Andrea Berez-Kroeker, Lauren B. Collister, Philipp Conzett, Christopher Cox m.fl.:
  Citing Linguistic Data: The Tromsø Recommendations
  2020 DATA
 • Jonas Kahle, Philipp Conzett, Richard Fulss :
  Flexible Metadata Session 2
 • Philipp Conzett :
  DataverseNO: A National, Generic Repository and its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research
  Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Philipp Conzett, Twan Goosen, Andrea Scharnhorst, Vyacheslav Tykhonov, Dieter Van Uytvanck, Jerry de Vries m.fl.:
  How to weave domain specific information sources into a large, FAIR data fabric for the Digital Humanities? The use of the Dataverse platform
  2020 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Data Commons from a Library Perspective
  2020 ARKIV
 • Ceilyn Boyd, Philipp Conzett, Sebastian Karcher, Sonia Barbosa :
  CoreTrustSeal
 • Philipp Conzett :
  Dataverse as a CLARIN repository application
  2020 OMTALE / ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Dokumentasjon og metadata innanfor språkvitskap
 • Philipp Conzett, Leif Longva, stein HØydalsvik :
  DataverseNO
  2020 FULLTEKST
 • Philipp Conzett :
  Introduksjon til kurset, FAIR-prinsippa og datakuratering
 • Philipp Conzett :
  Filorganisering og filformat
 • Helene N. Andreassen, Lauren B. Collister, Philipp Conzett, Koenraad De Smedt, Bradley McDonnell, Andrea Berez-Kroeker m.fl.:
  Citation of research data for linguistic publications
  2019 ARKIV
 • Philipp Conzett :
  Disciplinary Case Study: The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)
  06. mai 2019 ARKIV / FULLTEKST / OMTALE
 • Philipp Conzett :
  Kva støtte kan vi gje til utforming av datahandteringsplanar?
  2019 ARKIV
 • Katrine Utaaker Segadal, Trond Kvamme, Ingrid Heggland, Margaret Louise Fotland, Anne Fjellbirkeland, Philipp Conzett m.fl.:
  RDA in Norway
  2019 PROSJEKT / ARKIV
 • Annika Rockenberger, Ellen Nessheim Wiger, Mette Refslund Witting, Hilde Bøe, Evelyn Irene Thor, Ove Joralf Wolden m.fl.:
  NorKorr - Norwegian Correspondences and Linked Open Data
  2019 ARKIV / PROSJEKT

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

  Norrønt, norsk språk, språkendring

  Open vitskap, digital humaniora