Personkort bilde

Bjørg Hunstad

Teamleder Ekstern finansiering Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Teamleder for team ekstern finansiering

 

Informasjon om finansieringskilder og søkermuligheter til vitenskapelige ansatte

 

Generell rådgivning, budsjettoppsett og kvalitetssikring av eksterne søknader på forskningsprosjekter

Klargjøring av innvilgede forskningprosjekt ved oppstart, konsortieavtaler, gjennomføring, underveisrapportering og avslutning

 

Dialog med enhetene om prosjektgjennomføring

 

Utlysning og tildeling av fakultetsinterne forskningsmidler

 

 

[Loading...]