Bilde av Strandbu, Astrid
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Strandbu, Astrid
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk astrid.strandbu@uit.no +4777623272

Astrid Strandbu


Professor i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som professor i pedagogikk ved Lektorutdanninga trinn 8-13 med særlig ansvar for studentenes profesjonsutvikling de to første studieårene.


 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Hilde Sollid, Astrid Strandbu :
  Practices of Living Well Among Youth in an Arctic Region
  Springer 2024 DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Skole–hjem-samarbeid i videregående skole: autonomistøtte i elevenes dannings- og utdanningsprosess
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 13. desember 2023 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Myhra Vis :
  Barnets deltakelse i beslutningene
  Universitetsforlaget 2023
 • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Astrid Strandbu, Jørn Weines, Margrethe Esaiassen :
  Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet»
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Teoretisere skole–hjem-samarbeid
  Universitetsforlaget 2021
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Clas Dale, Astrid Strandbu :
  Teknologistøtte i undervisnings- og læringsprosesser
  Universitetsforlaget 2019
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Anita Salamonsen :
  Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2019 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna-Margrete Flåm :
  Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer
  Fokus på familien 2019 ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation
  Springer 2018 DOI
 • Merete Saus, Toril Synnøve Jenssen, Astrid Strandbu :
  Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Vibeke Jensen Sending :
  Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Bjørn Helge Handegård :
  Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 DOI
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger, Morten Lorentzen :
  Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse
  2016
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Vis :
  Barnets deltakelse i beslutningene
  Universitetsforlaget 2016
 • Camilla Lauritzen, Astrid Strandbu, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen :
  Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.
  Nordic Studies in Education 2016 DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Amy Holtan, Toril Synnøve Jenssen :
  Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway
  European Journal of Social Work 2015 DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling
  Fokus på familien 2015 FULLTEKST
 • Camilla Lauritzen, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Astrid Strandbu :
  Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?
  Scandinavian Psychologist 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger :
  Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.
  Universitetsforlaget 2015
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Jørn Weines, Margrethe Esaiassen, Astrid Strandbu :
  Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT
  2019
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Lovise Grape :
  Hearing Children in Mediation (HBIM)
  2018 ARKIV
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?
  2018
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus, Astrid Strandbu, Amy Holtan :
  Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Children’s participation in family mediation
  2017
 • Laila Solbak, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Jul når mor og far er skilt
  18. desember 2016
 • Astrid Strandbu :
  Barns posisjon i mekling
  2016
 • Astrid Strandbu :
  Forskning på "høring av barn i mekling". Presentasjon av noen foreløpige resultater.
  2016
 • Astrid Strandbu :
  Barns rett til å snakke fritt. Forforståelser, tilrettelegging og resultater fra forskning.
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.
  2016
 • Vigdis Hella, Astrid Strandbu :
  Barn vil delta i mekling
  25. april 2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu :
  Musikk som ressurs i barnevernet. Forelesning om musikk som ressurs i arbeid med ungdom i risiko
  2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu :
  Musikk som verktøy i forebyggende ungdomsarbeid
  2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Avgrens barnevernet
  Klassekampen 19. april 2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Hvem lytter egentlig til barna?
  Bergens Tidende 22. mai 2016 FULLTEKST
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu :
  Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences
  2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses
  Nordlys 2016
 • Kirsti Seljenes, Elisabeth Øvreberg, Astrid Strandbu :
  Musikkterapi gir ungdom trygghet, fellesskap og læring
  27. januar 2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling
  2016
 • Kari Jeppestad Arnzen, Astrid Strandbu :
  Redde for å ha med barna på skilsmissemekling
  11. januar 2016
 • Astrid Strandbu :
  Hvorfor er det viktig å snakke med barn?
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Barneperspektivet og barnets deltakelse.
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Samtale med barn
  2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barns erfaring med å være med på mekling
  2015
 • Guldbrandsen Christine, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barn i mekling
  01. april 2015
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu :
  Musikk som terapi
  Bergens Tidende 2015
 • Svein Arild Vis, Astrid Strandbu :
  Barnets forventninger om egen deltagelse i familieråd
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt