Personkort bilde

Kjell Magne Mælen

Instituttleder Kunstakademiet Kunstakademiet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Hvis du vil bli mer kjent med Kjell Magne Mælen kan du sjekke denne lenka http://www.kunkul.no/kmm-cv.html.

 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald. NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. (data) 2020 (2020: 3) ISBN 978-82-583-1439-1. ISSN 0333-2306.

 • Mælen, Kjell Magne. Publikumsutviklingens kjerne. Om publikumsutvikling 2010; Volum 1 (1). ISSN 1892-0977.s 23 - 34.

 • Mælen, Kjell Magne. KULTURBRANSJEN. KULTURBRANSJEN 2005-04-17 - 2005-04-19 2005.

 • Mælen, Kjell Magne. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. 2005-01-27 - 2005-01-27 2005.

 • Mælen, Kjell Magne. ARTS CENTRES IN UK AND NORWAY. A CONCEPTUALISATION. The Second Nordic Conference for Cultural Political Research 2005-08-25 - 2005-08-26 2005.

 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald. NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. (data) 2020 (2020: 3) ISBN 978-82-583-1439-1. ISSN 0333-2306.

 • Mælen, Kjell Magne. Publikumsutviklingens kjerne. Om publikumsutvikling 2010; Volum 1 (1). ISSN 1892-0977.s 23 - 34.

 • Mælen, Kjell Magne. KULTURBRANSJEN. KULTURBRANSJEN 2005-04-17 - 2005-04-19 2005.

 • Mælen, Kjell Magne. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. 2005-01-27 - 2005-01-27 2005.

 • Mælen, Kjell Magne. ARTS CENTRES IN UK AND NORWAY. A CONCEPTUALISATION. The Second Nordic Conference for Cultural Political Research 2005-08-25 - 2005-08-26 2005.

 • [Loading...]