#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kari.doseth.opstad@uit.no 77660277 Tromsø ILP 5.007

Kari Doseth Opstad


Arbeidstittel

Førstelektor kunst og håndverk

Stillingsbeskrivelse


 • Opstad, Kari Doseth. "Dette ante jeg ikke bodde inni meg". Om didaktisk-kunstnerisk FoU i kunst og håndverk. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 89 - 108.
 • Opstad, Kari Doseth. Estetisk dannelse - estetiske fags bidrag i skolens dannelsesperspektiv. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 124 - 145.
 • Opstad, Kari Doseth. Fagdidaktisk master i design, kunst og håndverk for lærere - erfaringer og refleksjoner. NordFo Research Conference 2019, Make&Learn 2019-09-17 - 2019-09-20 2019.
 • Opstad, Kari Doseth. Foto. Tre bilder på juryert utstilling. 2018.
 • Opstad, Kari Doseth; Alerby, Eva. Textur, tystnad och kroppslighet. Tacit knowing or just plain silence? 2017-10-31 - 2017-11-02 2017.
 • Opstad, Kari Doseth. Mønster, tekstur, struktur, relieff. Kunst og håndverk som forsknings- og utviklingsprosess 2017-08-22 - 2017-08-22 2017.
 • Opstad, Kari Doseth. Mellom sort og hvitt. Utstillingsåpning; Rita Esperøe Hansen, maleri/grafikk 2017-02-25 - 2017-02-25 2017.
 • Opstad, Kari Doseth. Faget Kunst og håndverk i fare. 2014.
 • Opstad, Kari Doseth. Dannelse i den digitale verden. Nordisk kurs 2014 2014-07-04 - 2014.
 • Opstad, Kari Doseth; Moe, Harald Eivind. Erfaringer fra etablering av forskningsnettverk i Kunst og håndverk. Nettverk for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor 2014-01-27 - 2014-01-28 2014.
 • Opstad, Kari Doseth. Vi trenger ikke kunst og håndverk for å bli lærere. FORM 2013 (5). ISSN 0805-9144.
 • Opstad, Kari Doseth. Nettverk for Kunst og håndverk i UH-sektor. Hva og hvorfor?. Kunst og håndverk, UH-sektor, nasjonal konferanse 2013-09-16 - 2013-09-17 2013.
 • Opstad, Kari Doseth. Tekstur, bearbeiding av tekstiler. Workshop 2013-01-28 - 2013-01-30 2013.
 • Opstad, Kari Doseth. Tekstur som estetisk virkemiddel i tekstiler. Universitet i Umeå 2013-01-29 - 2013.
 • Opstad, Kari Doseth. Kunst og håndverk sett ut fra skolens danningsperspektiv. Kunst og håndverkskonferansen 2012 2012-03-05 - 2012.
 • Opstad, Kari Doseth. Kunst og håndverk - et danningsfag. form tidsskrift for kunst og design 2012 (3).s 8 - 9.
 • Opstad, Kari Doseth. Rommet som rammefaktor for barns læring. FORM 2011; Volum 4300 (5). ISSN 0805-9144.s 26 - 28.
 • Opstad, Kari Doseth. Tekstur - et estetisk virkemiddel. FoU i praksis 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Opstad, Kari Doseth. Utstillingsåpning ved Galleri Brevik. Åpningstale av kunstutstilling med kunstnerne Marit Myklebust, Signe Sagfjæra og Ingun Dahlin 2010-11-11 - 2010-11-11 2010.
 • Opstad, Kari Doseth. Skapende læreprosesser sett ut fra et danningsperspektiv. Bodøkonferansen 2010, Kreative og entreprenørielle læreprosesser i lærerutdanningen 2010-12-14 - 2010-12-15 2010.
 • Opstad, Kari Doseth; Bårdsen, Åse. Barns Skapende og utforskende aktiviteter - basebarnehagenes muligheter og utfordringer. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.
 • Opstad, Kari Doseth. Bokomtale: Fagdidaktikk for kunst og håndverk i går - i dag -i morgen. FORM 2009 (5). ISSN 0805-9144.
 • Opstad, Kari Doseth. Bokomtale: Fagdidaktikk for kunst og håndverk, i går - i dag i morgen av Liv Merete Nielsen. form tidsskrift for kunst og design 2009 (5).s 28 - 29.
 • Opstad, Kari Doseth. Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling. Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling 2008-04-22 - 2008-04-23 2008.
 • Lervik, Mia; Opstad, Kari Doseth; Bårdsen, Åse. Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling. (omtale) 2008 ISBN 9788273892010.
 • Opstad, Kari Doseth. Kandidatundersøkelse, 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag ved Høgskolen i Tromsø. Eureka Forlag 2008 ISBN 9788273892041.
 • Nielsen, Liv Merete; Opstad, Kari Doseth; Norum, Ragnar. Kunst, engasjement og frosne tær, til minne om Øystein Cruikshank. 2006 ISBN 9788273890863.
 • Opstad, Kari Doseth. Eksamen i kunstformidling. FORM 2006; Volum 40 (4). ISSN 0805-9144.s 2 - .
 • Lervik, Mia; Opstad, Kari Doseth. Tekstur som estetisk virkemiddel. (omtale) FORM 2004; Volum 1. ISSN 0805-9144.s 22 - 25.
 • Se alle arbeider i CRIStin →